Přejít k obsahu

Zlatý mok očima statistiky

Iveta Danišová

20. 10. 2020

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Zemědělství
  • Spotřeba potravin

Od poslední ekonomické krize produkce piva u nás setrvale rostla. Jarní vlna epidemie koronaviru však způsobila pokles v celém nápojovém průmyslu.

Pivo je významnou součástí české historie a vaří se tady již přes tisíc let. Zprávy o vaření piva se objevují od počátku prvního tisíciletí, přičemž nejstarší zmínka je už v listinách vyšehradské kapituly v roce 1088. V datech, která už lze považovat za statistická v dnešním smyslu, se o pivu dočteme od roku 1841. V Čechách bylo v té době 1 052 pivovarů, které dohromady navařily přes 2 mil. hl piva. Později se pivu věnuje významná pozornost ve zprávách zpracovávaných Zemským statistickým úřadem Království českého, předchůdcem našeho dnešního statistického úřadu. V roce 1908 se v nich například dočítáme o trendu, který v podstatě přetrvává do současnosti, tedy o kumulaci výroby do větších pivovarů. Do roku 1906 klesl počet pivovarů téměř na polovinu, produkce se ovšem vyšplhala na téměř pětinásobek, na 9,4 mil. hl.

Výroba piva v kontextu zpracovatelského průmyslu

Výroba nápojů (tedy výroba vína, destilátů, piva, sladu a nealkoholických nápojů) patří mezi menší odvětví zpracovatelského průmyslu. Je zde zaměstnáno zhruba 1,5 % zaměstnanců zpracovatelského průmyslu, jde o přibližně 15 tisíc osob. Na tvorbě přidané hodnoty zpracovatelského průmyslu se podílí dlouhodobě asi dvěma procenty. Zároveň jde o jedno z těch stabilnějších průmyslových odvětví, v minulých letech v něm nedocházelo k výraznějším turbulencím. Počet zaměstnanců je víceméně konstantní, celkové tržby i přidaná hodnota odvětví mírně rostou, zvyšují se průměrné mzdy zaměstnanců, a to nikterak výjimečně v porovnání se zbytkem zpracovatelského průmyslu.

Samotné odvětví výroby piva tvoří zhruba polovinu celého nápojového průmyslu. Počet aktivních podnikatelských subjektů s převažující činností výroba piva v posledních letech poměrně výrazně narůstal, což souvisí s masivním rozmachem malých a mikro pivovarů. Pro zajímavost – v současnosti má ČR přibližně tolik pivovarů, kolik jich existovalo ve 30. letech minulého století. Zatímco však počtem tvoří tyto nejmenší pivovary (bez zaměstnanců nebo s jednotkami zaměstnanců) tři čtvrtiny odvětví, tři čtvrtiny celkových tržeb vykázaly velké průmyslové pivovary. Toto rozložení produkce mezi malé producenty a velké průmyslové podniky je v nápojovém průmyslu podobné ještě ve výrobě nealkoholických nápojů, zatímco pro zbytek odvětví je typické větší zastoupení výroby v menších subjektech.

Aktuální otázkou samozřejmě je, jak výrobu piva a nápojů obecně ovlivní doba koronavirová. V roce 2019 se produkce v nápojovém průmyslu měřená indexem průmyslové produkce dostala po mírných meziročních růstech v několika předchozích letech přibližně na úroveň přelomu let 2008 a 2009. Jarní vlna koronavirové krize však přinesla meziroční pokles pochopitelně i do nápojového průmyslu.

Kolik piva se u nás vyrábí?

Výrobu piva v současnosti sleduje Český statistický úřad v ročním výkazu Prům 2-01, který vyplňují všechny větší průmyslové podniky. V seznamu výrobků CZ-PRODCOM, podle nějž se daný výkaz vyplňuje, je pivo ze sladu uváděné pod kódem 1105100002.

Po rozdělení republiky v roce 1993 se u nás vyrobilo 17,4 mil. hl piva a jeho produkce s mírnými výkyvy stoupala až do roku 2006, kdy bylo vyrobeno přes 20 mil. hl. Následkem finanční krize se objem produkce poměrně výrazně propadl (až o 3 mil. hl v roce 2010), ale v následujícím období postupně vzrostl o celkem 12 % na přibližně 19 mil. hl v roce 2019, ze kterého máme poslední dostupný údaj.

Produkce piva v ČR (tis. hl)

*) Předběžný údajZdroj: ČSÚ, roční výrobková statistikaPozn.: Nealkoholické pivo začal CZ-PRODCOM samostatně sledovat až od roku 2009.
Výroba piva v Evropě

Produkci piva v Evropské unii, pokud jde o celkový objem, jednoznačně dominuje Německo, následované Velkou Británií, Polskem a Španělskem s přibližně poloviční výrobou. Pak následuje čtveřice států, do níž patří i Česká republika s asi čtvrtinovou produkcí piva v porovnání s naším západním sousedem. Na celkové produkci Evropské unie se Česko podílí přibližně pěti procenty. Úplně jinak ovšem vypadá srovnání evropských pivovarnických zemí, když porovnáme množství vyrobeného piva v přepočtu na jednoho obyvatele. Česká republika je z tohoto pohledu se 180 l vyrobeného piva na obyvatele druhým největším producentem hned za Belgií.

Od roku 2009 se v seznamu CZ-PRODCOM sleduje i výroba nealkoholického piva (obsahuje ≤ 0,5 % objemu alkoholu). Největším producentem je opět Německo, Česká republika je v rámci EU na pátém místě. V přepočtu na počet obyvatel je pak na prvním místě Nizozemsko s 13,5 l vyrobeného nealkoholického piva a na druhém místě opět Česká republika.

Produkce piva ze sladu v EU (2019)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Průmysl, energetika