Přejít k obsahu

Země už má 8 miliard obyvatel

Eva Henzlerová

15. 11. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Podle odhadů World Population Prospects 2022 dosáhne 15. listopadu 2022 celosvětová populace 8 miliard. Indie by měla v roce 2023 v počtu obyvatel předběhnout Čínu a stát se nejlidnatější zemí světa.

OSN uvedlo, že za růstem počtu obyvatel naší planety stojí prodlužující se věk dožití, jenž je ovlivněn lepší zdravotní péčí, dostupností potravin, hygienou. Svou roli hraje rovněž trvale vysoká úroveň porodnosti v některých zemích.

Podle odhadů organizace trvalo 12 let, než počet lidí na světě vzrostl ze sedmi na osm miliard, zatímco růst z osmi na devět miliard bude trvat 15 let (do roku 2037). Je to podle ní známkou zpomalování nárůstu.

Celosvětová populace roste nejpomaleji od roku 1950, v roce 2020 klesla míra přírůstku pod 1 %. Nejnovější projekce OSN naznačují, že by v roce 2030 mohlo na světě žít na přibližně 8,5 miliardy, v roce 2050 na 9,7 miliardy. Dále projekce předpokládá v 80. letech 21. stol. dosažení maximálního počtu obyvatel Země na hodnotě kolem 10,4 miliardy lidí a následné setrvání na této úrovni.

Zpráva také počítá s tím, že do roku 2050 více než polovina předpokládaného nárůstu světové populace se soustředí v pouhých osmi zemích: Kongu, Egyptě, Etiopii, Indii, Nigérii, Pákistánu, Filipínách a Tanzanii. Očekává se, že země subsaharské Afriky přispějí více než polovinou k nárůstu očekávanému do roku 2050.

Současně s tím World Population Prospects 2022 také upozorňuje na pokles plodnosti v mnoha zemích, k němuž došlo v posledních desetiletích. Dnes dvě třetiny světové populace žijí v zemi nebo oblasti, kde je úhrnná plodnost nižší než 2,1 dítěte na ženu, což je zhruba úroveň potřebná k dlouhodobému nulovému růstu populace s nízkou úmrtností. Předpokládá se, že počet obyvatel 61 zemí nebo oblastí se mezi lety 2022 a 2050 sníží o 1 % nebo více v důsledku trvale nízké úrovně porodnosti a v některých případech zvýšené míry emigrace.

Více se dočtete zde.