Přejít k obsahu

Zdravá strava je pro miliardy lidí jen sen

Eva Henzlerová

24. 04. 2023

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Bílkoviny, tuky, sacharidy či vitamíny v dostatečném množství a ve vyváženém poměru si na svůj talíři či do své misky nemohou naskládat každodenně více než 3 miliardy lidí.

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) provedla rozsáhlou analýzu, aby zjistila, kolik lidí si nemůže dovolit zdravou stravu, tedy takovou, která nabízí rozmanitost potravin bohatých na živiny v sou­ladu s obecnými dietními pokyny. Referenční dieta byla stanovena na základě reprezentativního dospě­lého konzumujícího 2 330 kilokalorií denně. FAO pro tyto účely jako referenční zdravou stravu definovalo nejlevnější lokálně dostupné potraviny v doporučené velikosti porcí ze šesti skupin potravin (základní potra­viny, zelenina, ovoce, potraviny živočišného původu, luštěniny, ořechy a semena, oleje a tuky).

Spotřebitelské ceny těchto potravin jsou získá­vány z Mezinárodního srovnávacího programu Světové banky, a jsou aktualizovány pomocí ná­rodních indexů spotřebitelských cen potravin. Pro mezinárodní srovnání se ceny převádějí na dolary s využitím parity kupní síly a rozdělení národního důchodu. Hranice dostupnosti je definována jako 52 % průměrných výdajů domácnosti.

Ukazatele vyvinuté FAO ve spolupráci s odbor­níky z Tufts University a Světové banky tak ukázaly, že region Latinská Amerika a Karibik měl v roce 2020 nejvyšší náklady na zdravou stravu, a to 3,89 dolarů na osobu a den. V Asii pak denní porce zdravé stravy vycházela na 3,72 dolarů, v africkém regionu bylo každodenní zdraví na talíři či v misce vyčísleno na 3,46 dolaru, v oblasti Severní Ameriky a Evropy na 3,19 dolaru a v regionu Oceánie stála v roce 2020 denní porce zdravé stravy v průměru jen o málo více než 3 dolary (3,07).

Mezi lety 2019 a 2020 zaznamenala největší nárůst nákladů na zdravou výživu Asie (4,0 %), následovaná Oceánií (3,6 %), Latinskou Amerikou a Karibikem (3,4 %), Severní Amerikou a Evropou (3,2 %) a Afrikou (2,5 %). Vyšší náklady na zdra­vou stravu v meziročním srovnání způsobily, že si ji nemohlo dovolit o 112 milionů lidí více než v roce 2019. V regionu Asie byl zaznamenán ná­růst o 78 milionů osob, v Africe o 25 milionů. V menší míře se tato skutečnost dotkla i Latin­ské Ameriky a Karibiku (+8 mil. osob) a regionu Severní Amerika a Evropa, kde podle údajů FAO mezi lety 2019 a 2020 přišel o přístup k denní porci zdravé stravy 1 milion osob. V důsledku toho si v roce 2020 téměř 3,1 miliardy lidí nemohlo do­volit zdravou stravu.

V celkovém pohledu si zdravou stravu nemůže pravidelně dopřát více než 90 % místní populace ve 12 zemích, z nichž všechny jsou v Africe. V 53 zemích nemá přístup ke každodenní porci zdravé stravy více než 50 % populace. Na druhé straně ve 26 zemích si zdravé potraviny nemůže dovolit méně než 1 % obyvatel.

Soubor indikátorů nákladů a cenové dostupnosti byl nyní zpřístupněn v datovém centru FAOSTAT, které celkově obsahuje přibližně 20 tisíc ukazatelů z oblasti potravin a zemědělství z více než 245 zemí a území. Tato iniciativa je součástí širšího závazku, že FAO musí vytvářet datové podklady, které by ze­mím mohly radit ohledně jejich potravinové a výži­vové politiky tak, aby byla zdravá strava dostupná pro všechny lidi za všech okolností.

Více se se dočtete na stránkách FAO zde.