Přejít k obsahu

Záznam tiskové konference, na které jsme představili první výsledky Sčítání 2021

redakce

18. 01. 2022

  • Statistiky
  • Tipy
  • Videa
  • Lidé
  • Sčítání lidu, domů a bytů

Podle výsledků sčítání lidu žilo k 27. březnu 2021 v Česku 10 524 167 obyvatel. Jejich průměrný věk byl 42,7 let a mezi sečtenými bylo 50,7 % žen a 49,3 % mužů. Oproti minulému sčítání vzrostl počet osob s vyššími stupni vzdělání. Ve srovnání s rokem 2011 přibylo téměř 195 tisíc domů.