Přejít k obsahu

Zaostřeno na ženy a muže

redakce

31. 01. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Česko
  • Lidé
  • Ženy a muži

Dvaadvacáté vydání publikace zaměřené na porovnání rozdílů mezi ženami a muži v nejrůznějších oblastech života moderní společnosti vzniklo opět ve spolupráci Českého statistického úřadu s Úřadem vlády ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem dopravy a Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Statistické zkoumání informací tříděných podle pohlaví slouží k naplnění řady cílů. Rozdíly mezi muži a ženami nejsou jenom povahy biologické, ale i kulturní a sociální. Spočívají v odlišných životních rolích a preferencích. Tyto odlišnosti se mění v prostoru a v čase a mnohé z nich mohou ženám či mužům komplikovat život, nebo dokonce znamenat jejich diskriminaci.

Mezi základní principy demokratického státu patří požadavek vytvářet všem jeho občanům rovné příležitosti k uskutečnění jejich životních aspirací, a to bez ohledu na jejich pohlaví. Pro to, aby tento princip mohl být uplatňován, je třeba s pomocí statistických údajů nejprve zjistit, ve kterých oblastech nerovnosti panují a jak se projevují. Následně, po přijetí a aplikaci příslušných opatření, slouží statistická data k ověření a kontrole toho, jak tato opatření fungují a jak se daří princip rovných příležitostí obou pohlaví naplňovat v praxi.

Letošní vydání publikace Zaostřeno na ženy a muže přináší aktualizované statistické informace získané ze statistických šetření v časových řadách končících zpravidla rokem 2020. Ve výstupech se proto objevují i první dopady nástupu pandemie nemoci covid-19, která výrazně ovlivnila všechny oblasti života společnosti. Oproti předchozímu ročníku byla značně rozšířena kapitola Doprava, v níž jsou publikovány výsledky výzkumu dopravního chování. Čtenáři se tak například dozvědí, jak je to s nehodovostí žen a mužů na českých silnicích, s trestnými body, s důvody, proč lidé nemají řidičský průkaz, apod. Výraznou proměnou prošly také kapitoly Zdraví, Vzdělání a Sociální zabezpečení. Publikace byla doplněna o celou řadu nových grafů a nově i kartogramů, pro vybrané údaje nabízí většina kapitol také mezinárodní srovnání.

Publikace je k dispozici zde.