Přejít k obsahu

Zahubí koronavirus i německou kulturu?

Eva Henzlerová

07. 04. 2020

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Ze 42 milionů zaměstnaných bylo v roce 2018 podle údajů Federálního statistického úřadu v Německu 4 miliony osob samostatně výdělečně činných. To představovalo téměř 10 %.

Propady v obratu během očekávané hospodářské krize, jíž způsobí probíhající pandemie, mohou zvlášť těžce zasáhnout osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), protože ty při své obchodní činnosti nesou plné podnikatelské riziko. Destatis uvádí, že ze 41,9 milionu osob zaměstnaných v Německu bylo v roce 2018 samostatně výdělečně činných 4,0 milionu (9,6 %). Z nich 1,8 milionu mělo alespoň jednoho zaměstnance a 2,2 milionu bylo bez zaměstnanců.

Podle výsledků šetření pracovala v roce 2018 většina OSVČ (586 tisíc) v obchodní sekci „Poskytování odborných, vědeckých a technických služeb“. Druhým největším hospodářským odvětvím s 501 tisíci podnikateli byl obchod, včetně údržby a oprav motorových vozidel. Následoval stavební průmysl, kde našlo uplatnění 467 tisíc OSVČ.

Ze statistiky mezd a daní roku 2015 vyplývá, že práci tzv. na volné noze mělo 2,1 milionu osob. Pro 1,3 milionu (61 %) byla tato práce hlavním zdrojem příjmů v celkové výši 77,7 miliardy eur. Mezi těmito profesemi byla hojně zastoupena především povolání v odvětví kultury. A právě zde lze podle německých statistiků očekávat výrazný propad příjmů. V roce 2015 uvedlo 115 tisíc OSVČ v uměleckých profesích příjmy ve výši téměř 2,8 miliardy eur.

Více zde.