Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím – září 2021

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data
  • Ekonomika
  • Zahraniční obchod
  • Zahraniční obchod se zbožím

Vývoz zboží byl oproti loňskému září nižší o 2,8 % a dosáhl 322,1 mld. Kč. Dovoz narostl o 12,7 % a činil 335,3 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se zbožím tak počtvrté v řadě skončila v deficitu, který dosáhl 13,3 mld. korun, což byl meziročně o 47,2 mld. horší výsledek. Zářijový deficit je velmi netypický – naposledy k němu došlo v roce 2010.  

Zářijový pokles vývozu byl jednoznačně ovlivněn situací v automobilovém průmyslu a nedostatkem komponent, které znemožňují finalizaci a expedici produkce. Hodnota exportu motorových vozidel byla oproti loňskému září nižší o třetinu. S výjimkou počítačů, elektronických a optických přístrojů se ale zbytku důležitých exportních oborů dařilo. Vyšší byl vývoz strojů a zařízení (3,9 %), elektrických zařízení (2,7 %), kovodělných výrobků (7,4 %) nebo pryžových a plastových výrobků (3,6 %). Především cenový vývoj se promítl do prudkého navýšení u exportu základních kovů (34,8 %), chemických látek a přípravků (28,5 %) a více než ztrojnásobení vývozu elektřiny.

Výrazný meziroční přírůstek dovozu stále ovlivňovala vysoká úroveň cen surovin – hodnota importu ropy a zemního plynu byla více než trojnásobná, u základních kovů přírůstek dosáhl 48,7 % a téměř trojnásobná byla hodnota dovozu elektřiny. Rostl ale dovoz většiny zboží, často artiklů, jejichž import byl v loňském září utlumený – silně se navýšil dovoz elektrických zařízení (19,8 %), pryžových a plastových výrobků (12,9 %) nebo chemických látek a přípravků (12,1 %). Výrazně nižší byl dovoz motorových vozidel (-24,7 %).

K výraznému zhoršení deficitu nejvíce přispěl obchod s motorovými vozidly, jehož přebytek se propadl o 20,6 mld. korun. Dál se ale prohluboval i deficit obchodu s ropou a zemním plynem (‑13,4 mld. korun) a základními kovy (-5,8 mld.). Výrazně se zhoršila i bilance obchodu s elektrickými zařízeními (-4,3 mld. korun) a počítači, elektronickými a optickými přístroji (‑3,3 mld.). Významněji pozitivní vliv na bilanci měl jen obchod s elektřinou, plynem a párou (+3,0 mld. korun) a produkty souvisejícími s odpady (+1,2 mld.).

V kumulaci za leden až září přebytek zahraničního obchodu dosáhl 31,5 mld. korun, což je meziročně o 69,4 mld. méně (pro srovnání – přebytek v kumulaci za leden až září 2019 činil 132,8 mld. korun). Hodnota vývozu meziročně vzrostla o 17,0 % a dovozu o 20,6 %.

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty