Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím – říjen 2020

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • Zahraniční obchod
  • Zahraniční obchod se zbožím

Vývoz zboží oproti loňskému říjnu vzrostl o 5,6 % na 359,6 mld. Kč. Dovoz klesl o 1,7 % na 326,2 mld. Přebytek zahraničního obchodu narostl o 24,4 mld. Kč na 33,4 mld. Přírůstek vývozu byl nejvyšší od září 2019.

Vývoj exportu do značné míry odrážel situaci v domácím průmyslu, kde některá odvětví doháněla jarní výpadky ve výrobě. Výrazně tak narostl vývoz u řady významných artiklů – motorových vozidel (9,8 %), počítačů, elektronických a optických přístrojů (9,1 %) nebo elektrických zařízení (7,8 %). Silný růst exportu zaznamenala i výroba pryžových a plastových výrobků, chemický průmysl, farmaceutická výroba nebo potravinářství. Naopak, vývoz strojů a zařízení zatím úrovně loňského roku nedosáhl (‑0,8 %).

Dovoz je stále v poklesu ve srovnání s úrovní loňského roku. Může za to hlavně trvající propad cen surovin, ale zejména u ropy i pokles poptávky. I v říjnu tak nejvíce klesla hodnota importu ropy a zemního plynu, základních kovů a koksu a rafinovaných ropných výrobků. Poměrně výrazný pokles dovozu byl ale zaznamenán také u strojů a zařízení, což může souviset i se sníženou investiční aktivitou.

Bilance zahraničního obchodu se zbožím dosáhla výrazně kladného salda (33,4 mld. Kč). V posledních letech byl v říjnu přebytek spíš nižší, což ovlivnilo i letošní masivní přírůstek (+24,4 mld.). Výrazně narostl přebytek obchodu s motorovými vozidly (+7,7 mld. Kč), výše zmíněný vývoj cen ale vedl i ke zmírnění deficitu obchodu s ropou a zemním plynem (4,1 mld.) i základními kovy (2,9 mld.).

V kumulaci od počátku roku dosáhl přebytek bilance 142,1 mld. Kč a proti stejnému období loňského roku se zvýšil o 0,4 mld. Hodnota vývozu klesla o 7,9 % a dovozu o 8,2 %.

Zahraniční obchod se zbožím v roce 2019

Vývoz vzrostl o 2,1 %. Dovoz vzrostl o 0,8 %. Přebytek bilance dosáhl 145,7 mld. korun.

Věcná struktura vývozu zboží: Motorová vozidla 27,6 %, Stroje a zařízení 11,2 %, počítače, elektronické a optické přístroje 10,4 %, Elektrická zařízení 8,4 %, Kovodělné výrobky 6,2 %.

Teritoriální struktura vývozu zboží: Evropská unie (27) 79,3 %, mimo EU 20,6 %. Německo 31,0 %, Slovensko 9,0 %, Polsko 6,3 %, Francie 5,1 %, Rakousko 4,2 %.

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty