Přejít k obsahu

WHO: Neviditelný zabiják

Vítězslav Kozelek

27. 02. 2019

  • Tipy
  • Infografiky

Znečištění ovzduší nemusí být viditelné ani jej nemusíme vnímat čichem, přesto může mít výrazný vliv na zdraví.

Více než 80 % obyvatel žijících ve městech dýchá podle Světové zdravotnické organizace (WHO) vzduch, v němž jsou překročeny doporučené hranice, koncentrace škodlivin. Zpráva WHO připisuje dlouhodobému pobytu v prostředí se znečištěným ovzduším čtvrtinu úmrtí na mrtvici a srdeční choroby, 29 % úmrtí na rakovinu plic a 43 % úmrtí na plicní nemoci. V absolutních počtech to znamená, že na vrub znečištěnému ovzduší lze připsat 1,8 mil. úmrtí na plicní nemoci a rakovinu plic, 1,4 mil. úmrtí na mrtvici a 2,4 mil. zemřelých v důsledku onemocnění srdce. Více ZDE.