Přejít k obsahu

Vysoký deficit zahraničního obchodu EU s Čínou

Pavel Hortig

09. 04. 2020

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Zahraniční obchod se zbožím mezi Evropskou unií a Čínou skončil v roce 2019 schodkem ve výši 164 miliard eur. Čína byla třetím největším partnerem při vývozu zboží z EU (9 % celkového exportu mimo EU) a největším dovozem zboží do EU (19 % celkového importu z nečlenských zemí).

Deficit v obchodu se zbožím, kdy dovoz byl větší než vývoz, mezi EU a Čínou se mezi lety 2009 až 2019 pohyboval v rozmezí od 104 miliard po rekordních 164 miliard eur v loňském roce. U vzájemného vývozu i dovozu dominovaly „stroje a vozidla“, „chemikálie“ a „ostatní zpracované zboží“. Společně tyto skupiny představovaly 87 % evropského exportu zboží do Číny a 97 % importu zboží z Číny do EU.

Největším evropským dovozcem zboží (88 miliard eur) z Číny bylo Nizozemsko. Naopak největším vývozcem zboží (96 miliard eur) do Číny bylo v roce 2019 Německo.

Více zde.

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty