Přejít k obsahu

Vysokorychlostní internet je na Maltě všude

Eva Henzlerová

10. 11. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V loňském roce si Evropská komise stanovila za cíl dosáhnout do roku 2030 gigabitové konektivity ve všech domácnostech EU a pokrytí 5G ve všech obydlených oblastech. Jak se to daří?

Při zavádění připojení k pevné síti s velmi vysokou kapacitou (VHCN) již bylo dosaženo v celé EU značného pokroku. V roce 2021 využívalo v EU pokrytí vysokorychlostním internetem 70 % domácností, pro srovnání v roce 2013 to bylo pouze 16 %. Konektivita VHCN se zlepšila i v méně osídlených oblastech, v nichž na rychlé připojení dosáhne 37 % domácností. V roce 2013 to byla jen 4 %.

Navzdory tomuto trendu se úrovně přístupu mezi členskými státy EU a také v jednotlivých regionech mnoha členských států výrazně liší. V loňském roce na Maltě dosáhli 100% pokrytí vysokorychlostním internetem. Následovaly Lucembursko, kde se k VHCN může připojit 96 % domácností, Dánsko s 95 % a Španělsko s 94 %. Naopak nejméně rozšířeno bylo pevné vysokorychlostní připojení k internetu v Řecku (20 %), na Kypru (41 %) a v Itálii (44 %). V oblastech s řídkým osídlením bylo nejrozšířenější pokrytí hlášeno na Maltě (100 %), následované Lucemburskem, Dánskem a Nizozemskem (všechny 79 %). Nejméně rozšířené pokrytí v řídce osídlených oblastech bylo hlášeno v Řecku (0 %), následovaném Českem (7 %) a Finskem (12 %).

Další údaje naleznete zde.