Přejít k obsahu

Výdaje za zdravotní péči v EU: 10 % HDP

Pavel Hortig

24. 04. 2020

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V dobách koronaviru by podle Evropského statistického úřadu mohlo být zajímavé si připomenout, kolik se v Evropské unii platí za zdraví. Nejnovější statistiky výdajů za zdravotní péči (veřejnou i soukromou) dokládají, že se tyto výdaje v jednotlivých členských státech EU v roce 2017 významně lišily.

V roce 2017 odpovídaly výdaje za zdravotní péči ve Francii a Německu 11,3 % HDP, což je vyšší podíl než v kterémkoli jiném členském státě Unie. Velmi vysoké výdaje na zdraví byly zaznamenány i ve Švédsku (11,0 % HDP). Ve 12 členských státech však dosahovaly méně než 7,5 % HDP, přičemž úplně nejnižší byly v Rumunsku (5,2 %). V Česku tvořily 7,2 % HDP. Podle odhadu Eurostatu činily výdaje na zdravotnictví v celé EU v roce 2017 v průměru 9,9 % HDP.

V přepočtu na velikost populace byly v roce 2017 výdaje za zdravotní péči nejvyšší ve Švédsku (5 200 eur na obyvatele), Dánsku a Lucembursku (shodně 5 100 eur). Naopak nejnižší byly zaznamenány v Rumunsku (490 eur) a Bulharsku (590 eur). V Česku dosáhly průměrné výše 1 309 eur na obyvatele.

Více zde.

Více se dočtete zde: Zdravotnictví, pracovní neschopnost