Přejít k obsahu

Být mladý a nebýt na sociálních sítích? V Česku je to výjimka

Vítězslav Kozelek

13. 08. 2019

  • Události
  • Svět

Z průzkumu Eurostatu vyplývá, že jen tři ze sta mladých Čechů nepoužívají sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter a Instagram. Dokonce Čechům ve věku 16–24 let patří první místo v zemích EU. Pravda, dělí se o ně s Dány a Chorvaty.

Také v těchto zemích bylo v roce 2018 na sítích 97 % mladých ve věku od 16 do 24 let. Na konci žebříčku skončili Francouzi, z nichž více než dva z deseti (23 %) nemají účet na žádné ze zmíněných sociálních sítí.

Ve věku od 16 do 74 let patří prvenství Dánům (79 %), druhé místo má Belgie (73 %) a o třetí místo se dělí Švédové s Brity (shodně po 70 %). Průměr v Evropské unii činí 56 %, přičemž nejméně sociální sítě využívají lidé ve Francii (42 %).

Zajímavé je i srovnání mezi lidmi ve věku 65–74 let. Průměrně jeden z pěti seniorů je na sociálních sítích aktivní, přičemž mezi Dány je to 46 %. Naopak v Bulharsku využívá Facebook, Twitter nebo Instagram jen 8 % dotazovaných.

Míra aktivity na sociálních sítích je dána více faktory. Roli hraje přístup k internetu nebo chytrým mobilním telefonům, který je například v Itálii v rámci EU poměrně nízký. Do výsledků ale promlouvají také kulturně-historické faktory, které se promítají třeba do obav ze ztráty soukromí či anonymity. Aktivitou na sociální síti se přitom rozumí zejména vytvoření uživatelského profilu a umísťování zpráv, fotografií a podobně.

bit.ly/2xxkck6