Přejít k obsahu

Obavy z koronaviru již ovlivnily důvěru v ekonomiku

Vítězslav Kozelek

01. 04. 2020

  • Statistiky
  • Události
  • Česko
  • Ekonomika
  • Konjunkturální průzkumy

Souhrnný indikátor důvěry oproti únoru klesl o 3,2 bodu, nejvíce od listopadu 2011. Pokles důvěry byl zaznamenán mezi podnikateli i spotřebiteli.

Mezi podnikateli se důvěra snížila ve všech odvětvích kromě stavebnictví, kde stagnovala. V průmyslu dokonce klesla nejvýrazněji od února 2009, a to přesto, že relativně velká část respondentů dotazník vyplnila začátkem měsíce, kdy se situace v souvislosti se šířením koronaviru nemusela jevit natolik kritická. „Ještě minulý měsíc mírně převažoval počet průmyslových podniků, které očekávaly zvýšení výrobní činnosti v příštích třech měsících. Avšak v březnu již výrazná většina podniků očekávala, že výrobní činnost bude muset utlumit,“ sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
I spotřebitelé byli pesimističtí. Ekonomickou situaci a její výhled hodnotili v březnu nejhůře za uplynulých šest let. „Mezi spotřebiteli rezonovaly ze všeho nejvíce obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace a také jejich vlastní finanční situace,“ dodal Jiří Obst.
Sběr dat za podnikatelskou část konjunkturálních průzkumů probíhal v období od 1. do 17. března, za spotřebitelskou část od 1. do 16. března. Vnímání aktuálního stavu a očekávání ze strany podnikatelů a spotřebitelů jsou proto v dynamicky se vyvíjející situaci v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru v publikovaných datech zachyceny pouze částečně. Více ZDE.