Přejít k obsahu

Jednání o rodinné politice v ČSÚ

Vítězslav Kozelek

30. 09. 2019

  • Události
  • Česko

V druhém zářijovém týdnu proběhlo na KS ČSÚ v Pardubicích jednání zástupců regionální platformy projektu Krajská rodinná politika – Pardubický kraj.

Projekt zaměřený na koordinaci opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů je organizován MPSV. Jeho cílem je zlepšení koordinace celostátních a regio­nálních politik v oblasti podpory rodin, a to prostřednictvím sítě krajských poradců a fungování celostátních a regionálních platforem. KS Pardubice se na projektu podílí zejména přípravou datových zdrojů do analytické části krajské koncepce rodinné politiky.