Přejít k obsahu

Vstup do Evropské unie proměnil Česko

redakce

25. 04. 2024

  • Události
  • Česko

Před 20 lety Česko vstoupilo do Evropské unie, a započala tak etapa ekonomických i společenských změn spojených s volným pohybem zboží, osob a kapitálu. Ty shrnuje nová výpravná publikace Českého statistického úřadu, která je v elektronické podobě zdarma k dispozici všem uživatelům.  

První viditelné dopady vstupu do EU souvisely s otevřením evropských trhů pro české exportéry. „Vstupem do Evropské unie pro Česko započala fáze silného hospodářského růstu taženého exportními odvětvími. Zahraniční poptávka je přitom klíčovým hybatelem růstu doteď. Do zemí Evropské unie míří dlouhodobě 80 % českého zboží, což je jeden z nejvyšších podílů v EU vůbec,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Propojení se zahraničím bylo umocněno i významným přílivem přímých zahraničních investic.

Česká ekonomika vstupem do EU získala svou současnou podobu, především pak mimořádně silné zastoupení průmyslu. Tomu při plnohodnotném vstupu Česka na společný evropský trh napomohla i historicky vybudovaná široká výrobní základna, kvalifikovaná pracovní síla a výhodná geografická poloha. „Význam průmyslu pro českou ekonomiku je v evropském kontextu mimořádný, což dokládá české prvenství v oblasti zaměstnanosti v průmyslu i nadprůměrný podíl průmyslu na hrubé přidané hodnotě,“ dodává Marek Rojíček. Od roku 2004 došlo také k rozvoji služeb. Ty podpořilo posílení kupní síly domácností i podniková poptávka. Relativně nejvíce za posledních dvacet let rostla odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, obchodu a pak zejména informační a komunikační činnosti, kde se hrubá přidaná hodnota reálně více než ztrojnásobila. Česká ekonomika postupně reálně ekonomicky konverguje k průměru EU a v rámci nových unijních členů si Česko z hlediska reálného HDP na osobu udržuje přední pozici.

Členství v Evropské unii je spojeno také se změnami v různých společenských segmentech, na které se soustředí společná evropská politika. Například s transformací v oblasti energetiky, ve větším důrazu na ochranu životního prostředí či rozvojem vědy a výzkumu.

S členstvím v EU se pojí také demografické změny související s migrací. Počet legálně pobývajících cizinců v Česku se podle údajů cizinecké policie za posledních dvacet let zčtyřnásobil a na konci roku 2023 přesahoval milion osob. Členství v EU zvyšuje atraktivitu Česka zejména pro pracovní migranty z tzv. třetích zemí. Ukrajinci tak tvořili po celou dobu členství Česka v Unii nejpočetnější cizineckou skupinu v tuzemsku. Polovinu občanů EU žijících v Česku tvoří Slováci.

Další detaily přináší aktuální publikace Česko: 20 let v Evropské unii. ČSÚ zároveň s jejím zveřejněním spustil i tematicky laděnou webovou stránku.