Přejít k obsahu

Voláme víc a surfujeme rychleji

Martin Pokorný

29. 11. 2021

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Digitální společnost - používání ICT
  • ICT v domácnostech a uživatelé ICT

V roce 2020 bylo v Česku provoláno z mobilní sítě 27,1 miliardy minut. Počet pevných přípojek k internetu vzrostl na bezmála 2,3 milionu a rychlost připojení se výrazně zvýšila.

V Česku roste počet lidí využívajících tarifní služby v mobilní síti. V roce 2020 bylo v rámci hlasové služby v mobilní síti evidováno 10,7 milionu aktivních tarifních SIM karet, tj. o 1,5 milionu více než v roce 2015. Ve stejném období poklesl počet předplacených SIM karet téměř o jeden milion a v roce 2020 jich tak v Česku byly necelé 4 miliony.

Většina provolaných minut z mobilní sítě připadá na národní volání, tedy v rámci republiky. Konkrétně se v roce 2020 jednalo o 25,7 miliardy minut a ve srovnání s rokem 2019 došlo k nárůstu o 3,7 miliardy minut. Mírné snížení bylo zaznamenáno v případě provolaných minut u mezinárodního volání, a sice o 0,2 miliardy minut na 1,4 miliardy minut. To lze patrně přičíst omezenému cestování do zahraničí, k němuž loni došlo v souvislosti s covidovou pandemií.

Provolané minuty z mobilní sítě v Česku

Zdroj: Český telekomunikační úřad, vlastní dopočty ČSÚ

V pevných přípojkách nejrychleji přibývá optika

Počet pevných přípojek k internetu vzrostl za posledních deset let o polovinu, v roce 2020 jich bylo evidováno bezmála 2,3 milionu. Mezi nimi jednoznačně převažuje internet přes telefonní síť (xDSL), tímto způsobem loni fungoval téměř milion přípojek. Největší rozmach však v posledních deseti letech nastal v případě připojení prostřednictvím optické sítě, v uvedeném období stoupl počet optických přípojek o půl milionu na 721 tisíc.

Mezi roky 2015 a 2020 nastaly v Česku také progresivní změny inzerované rychlosti pevného připojení k internetu. K nejvýraznějšímu, více než trojnásobnému nárůstu došlo u přípojek s inzerovanou rychlostí vyšší než 100 Mbit/s, a to téměř o 730 tisíc přípojek. Naopak počty pevných přípojek s rychlostí nižší než 10 Mbit/s velmi prudce klesají a v roce 2020 jich bylo už pouze 70 tisíc.

Počet účastníků používajících mobilní internet pro telefony poskytovaný v rámci hlasové služby dlouhodobě roste. Zatímco v roce 2010 bylo v Česku zaznamenáno 3,1 milionu těchto přípojek, loni jich bylo evidováno již téměř deset milionů.

Účastníci s pevným připojením k internetu v Česku podle technologie (tis.)

Zdroj: Český telekomunikační úřad, vlastní dopočty ČSÚ

Článek si můžete přečíst také v časopise Statistika&My.

Více se dočtete zde: Informační technologie