Přejít k obsahu

Více než polovina obydlených bytů v Česku je v bytových domech

redakce

03. 01. 2023

  • Statistiky
  • Lidé
  • Sčítání lidu, domů a bytů
  • Sčítání 2021

Dosud zveřejněné údaje o domech a bytech ze Sčítání 2021 byly nově doplněny o údaje o počtu nadzemních podlaží domu a poloze bytu v domě.

Publikována byla také data za obydlené byty podle charakteristik domu, jako je druh domu, vlastník domu, období výstavby nebo rekonstrukce, materiál nosných zdí, připojení na kanalizaci a vybavení výtahem. Počty obydlených domů a obydlených bytů podle druhu domu jsou k dispozici i za nejmenší územní jednotky.

Obydlené domy v Česku měly podle Sčítání 2021 nejčastěji jedno nebo dvě nadzemní podlaží – jednopodlažních domů byla více než třetina a dvoupodlažních domů dokonce více než polovina ze všech obydlených domů se zjištěným údajem. Tři nebo více nadzemních podlaží měl jen každý osmý obydlený dům. Výjimečné postavení mezi kraji díky nadprůměrnému zastoupení bytových domů v domovním fondu zaujímá hlavní město Praha, kde bylo domů se třemi a více podlažími nejvíce (43,5 %). Naopak v krajích s vysokým podílem rodinných domů – kraje Středočeský, Zlínský a Vysočina – tvoří tří a vícepodlažní domy jen 6-8 % obydlených domů.

Více než 2,4 milionu obydlených bytů se nachází v bytových domech, z celkového počtu téměř 4,5 milionu obydlených bytů v Česku je to více než polovina (54,3 %). Z počtu obydlených domů přitom bytové domy tvoří jen desetinu. Byty v rodinných domech v počtu necelých 2 milionů představují 44,1 % obydlených bytů. Pouze 1,6 % obydlených bytů je umístěno v ostatních typech budov.

Zveřejněné výsledky do úrovně krajů jsou uvedeny na webu www.scitani.cz. Podrobné údaje o domech a bytech za všechny územní jednotky až do úrovně obcí a městských částí, resp. obvodů jsou dostupné ve Veřejné databázi ČSÚ. Zde jsou v sekci Základní údaje SLDB 2021 zveřejněny údaje o počtu obydlených domů a obydlených bytů podle druhu domu také pro nejnižší územní jednotky: části obce, části obce – díly, ZSJ a ZSJ – díly. Kompletní data ke stažení v otevřeném formátu CSV jsou rovněž k dispozici na stránce Výsledky sčítání 2021 – otevřená data.