Přejít k obsahu

Více než čtvrtina dospělých obyvatel EU jsou abstinenti

redakce

03. 11. 2021

  • Statistiky
  • Tipy
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V roce 2019 konzumoval denně alkohol každý dvanáctý dospělý obyvatel EU.

Více než čtvrtina si nějakou skleničku dopřála jednou týdně, necelá čtvrtina se pak napila jednou měsíčně a 26 ze 100 dospělých osob se už minimálně rok alkoholu nedotklo.

Denní konzumace alkoholu stoupá s věkem. Nejnižší podíl těch, kteří konzumovali alkohol nejčastěji (tedy každý den), byl zaznamenán u osob ve věku 15 až 24 let (1,0 %). Naproti tomu největší zastoupení mají denní pijáci mezi osobami staršími 75 let, v této věkové skupině je jich 16,0 %. Zároveň zde ale byl zaznamenán také nejvyšší podíl těch, kteří v posledních 12 měsících žádný alkohol nekonzumovali (40,3 %).

Konzumace alkoholu jednou týdně byla ve všech věkových skupinách mezi 25 a 64 lety poměrně stabilní. Nejvyšší podíl byl zjištěn u osob ve věku 45 až 54 let, z nichž si alkohol jednou týdně dopřávala třetina (33,5 %). Denní a týdenní konzumace alkoholu pak byla častější u mužů než u žen (13,0 % mužů vs. 4,1 % žen a 36,4 % mužů vs. 21,7 % žen).

Více zde.