Přejít k obsahu

Většinu cizinců pobývajících v Česku tvořili Ukrajinci

redakce

13. 12. 2023

  • Statistiky
  • Lidé
  • Cizinci
  • Počet cizinců, demografické události

Koncem roku 2022 dosáhl počet cizinců legálně pobývajících na našem území rekordního počtu 1 116 tisíc osob. Jejich podíl na celkové populaci tak vzrostl na 10,3 %. Přes 600 tisíc cizinců pocházelo z Ukrajiny, většinou se jednalo o válečné uprchlíky.

Meziroční přírůstek cizinecké populace činil v roce 2022 celkem 455 tisíc osob a výraznou měrou se na něm podíleli cizinci s některým z typů přechodného pobytu. Šlo přitom převážně
o válečné uprchlíky z Ukrajiny, kteří u nás hledali dočasnou ochranu,“
říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

„Občané Ukrajiny k nám začali přicházet již počátkem 90. let minulého století zejména za prací, jejich počty však byly v té době nízké. Postupem času se navýšily až na 636 tisíc registrovaných osob koncem roku 2022. Podíl ukrajinských občanů tak dosáhl téměř šesti desetin z celkového počtu cizinců u nás,“ upozorňuje Jarmila Marešová, odbornice na migraci z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.

Mezi Ukrajinci v Česku výrazně převažují ženy, jejich podíl dosahuje 58 %. Věková struktura ukrajinské populace na území ČR je přitom odlišná jak od věkové struktury majoritní populace, tak od celkové věkové struktury cizinců v ČR. Mezi Ukrajinci je významněji zastoupena dětská složka, jejíž podíl činí 21 %. Naopak podíl osob v důchodovém věku je velmi nízký.

Ukrajinští občané tvoří tradičně významnou skupinu na našem trhu práce. „Ke konci roku 2022 evidovaly úřady práce na území České republiky celkem 270 tisíc ukrajinských občanů v postavení zaměstnanců. Jejich počet se tak meziročně zvýšil o 38 %,“ doplňuje Dalibor Holý, ředitel odboru statistky zaměstnanosti a rovných příležitostí ČSÚ. Absolutně nejvyšší zastoupení Ukrajinců bylo koncem roku ve zpracovatelském průmyslu, konkrétně šlo o 75 133 zaměstnanců. Nadprůměrně ve srovnání s celkovou cizineckou populací jsou Ukrajinci zaměstnáni zejména v odvětví administrativní a podpůrné činnosti nebo ve stavebnictví.  Nejvíce ukrajinských občanů pracuje na pozici pomocných a nekvalifikovaných pracovníků (ISCO-9). Nadprůměrně ve srovnání se všemi cizinci jsou však zaměstnáváni i jako obsluha strojů a zařízení nebo montéři (ISCO-8 ). Počet občanů Ukrajiny, kteří měli v ČR ke konci roku 2022 platné živnostenské oprávnění, činil 31 tisíc osob a meziročně tak vzrostl o 5,3 tisíce osob. Na rozdíl od ukrajinských občanů-zaměstnanců, mají mezi ukrajinskými držiteli živnostenského oprávnění v ČR převahu muži.

Podrobnější informace přináší aktuálně vydaná publikace Život cizinců v ČR.