Přejít k obsahu

V Rakousku žije každý třetí senior sám

Eva Henzlerová

10. 03. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V letech 1985 až 2020 se počet rakouských domácností zvýšil o 42 %, z 2,801 mil. na 3,988 mil. Ve stejném období však vzrostl počet obyvatel pouze o 17 %.

V roce 1985 žilo v Rakousku 7,481 mil. osob, v roce 2020 to bylo už 8,766 mil. Rostoucí počet domácností lze tedy jen částečně vysvětlit populačním růstem. Velká část tohoto vývoje byla způsobena rychlým nárůstem počtu domácností jednotlivců, jejichž počet se téměř zdvojnásobil, a to z 768 tis. v roce 1985 na 1,506 mil. v roce 2020. Podíl lidí žijících osamoceně v domácnostech se ve stejném období zvýšil z 10,3 % na 17,2 %. Tento vývoj se odráží také ve velikosti domácnosti: zatímco v roce 1985 žilo v domácnosti v průměru 2,67 lidí, v roce 2020 to bylo pouze 2,20.

Bez ohledu na věk žijí téměř čtyři pětiny Rakušanů společně s partnerem nebo ve vztahu rodič a dítě v základní rodině. Mezi lidmi do 24 let žilo 94,7 % v nukleární rodině, přičemž většina (90,9 %) stále žila v pozici dítěte s jedním nebo oběma rodiči a pouze 3,8 % si založilo vlastní rodinu. Období soužití rodičů s dětmi bylo soustředěno zejména ve věkových skupinách od 35 do 54 let. Jak lidé stárli, stále více a více lidí žilo osamoceně. Třetina osob ve věku 65 a více let žila bez dalších osob v domácnosti – často kvůli odloučení/rozvodu nebo smrti jejich partnera.

Také v České republice žijí často senioři ve svých domácnostech sami, přičemž ve více než 60 % jde o ženy.

Více informací naleznete  zde.