Přejít k obsahu

V minulé lovecké sezoně opět padaly rekordy

redakce

24. 08. 2023

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Lesnictví a myslivost
  • Myslivost

V loňském mysliveckém roce, zahrnujícím období od dubna 2022 do konce března 2023, byly znovu zaznamenány historicky nejvyšší odstřely jelení a daňčí zvěře. K výraznému poklesu naopak došlo u černé zvěře. Počet osob trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti se snížil na 88,5 tisíce.

V uplynulém mysliveckém období 2022/2023 byl evidován rekordní odstřel jelení zvěře ve výši 32 884 kusů, oproti předchozímu období vzrostl o 2 092 kusů. Daňčí zvěře bylo odstřeleno 38 653 kusů, tedy meziročně o 16,2 % (5 403 ks) více, a i v tomto případě se jednalo o rekordní hodnotu. U mufloní zvěře došlo k mírnému nárůstu o 226 kusů na konečných 10 245 kusů. Šlo o druhý nejvyšší úlovek v historii, přičemž rekordní bylo myslivecké období 2020/2021 s 10 580 kusy. V rámci srnčí zvěře došlo k mírnému navýšení odstřelu o 6,2 % na 114 100 kusů. Odstřel černé zvěře (prase divoké) ve výši 177 877 kusů zaznamenal výrazný meziroční pokles o 53 028 kusů (-23,0 %). „Zatímco u jelení a daňčí zvěře docházelo v posledním desetiletí téměř k plynulému navyšování odstřelu na nejvyšší hodnoty v historii, u černé zvěře se ve stejném období spíše střídaly rekordní úlovky a jejich následné propady,“ vysvětluje Josef Kahuda z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Nadprůměrný byl i počet ulovených jelenů sika. Tohoto v Česku nepůvodního menšího jelena bylo odstřeleno 19 720 kusů, a jednalo se tak o nejvyšší hodnotu v historii. U zajíců bylo evidováno zvýšení odstřelu o 4 682 kusů na 33 691. V kategorii nejvýznamnější pernaté zvěře došlo také k mírnému nárůstu úlovků. V sezoně 2022/2023 bylo zaznamenáno 378 349 odstřelem ulovených bažantů, tedy o 20 886 kusů více než v předchozím období. Nezanedbatelný byl rovněž odstřel kachny divoké ve výši 221 447 kusů.

V mysliveckém roce 2022/2023 bylo na území Česka 5 782 honiteb, z toho 200 obor
a 286 bažantnic. Honební pozemky zaujímaly plochu 6 891 273 ha, což představovalo 87,4 % území státu. Počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti meziročně klesl o 304 na 88 489, a dále tak pokračoval jejich úbytek. Počet psů s loveckou upotřebitelností se snížil na 29 907. Největší skupinu z nich tvořili ohaři (33,0 %), nejméně byli zastoupeni severští psi (0,3 %).

Podrobné informace přináší nově vydaná publikace ČSÚ Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře.

 

Více se dočtete zde: Zemědělství