Přejít k obsahu

V Evropě od roku 2000 ubyla téměř pětina polních ptáků

Pavel Hortig

15. 01. 2021

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Sojka chocholatá, drop velký, koroptev polní. To je jen několik druhů polního ptactva, které u nás žije. A se kterými bychom se brzy mohli potkávat už jen v učebnicích nebo na fotkách. Podle dat, jež zveřejnil Evropský statistický úřad, totiž v Evropě ptáků žijících v zemědělské krajině ubývá. A data ministerstva životního prostředí to potvrzují i pro Českou republiku.

Eurostat rozdělil ptactvo do tří skupin. Od roku 2000 se podle něj počet běžných druhů ptáků, například holubů, snížil o čtyři procenta. „U ptáků zemědělské krajiny pokles činil 17 procent,“ upozornili evropští statistici. U lesních druhů ptáků se za tu dobu počet zvýšil o sedm procent.

Vědecká komunita se podle Eurostatu domnívá, že velké ztráty v populacích běžných druhů polních ptáků na zemědělské půdě lze přičíst změnám ve využívání půdy a zemědělských postupech, jako je zmizení drobných „neproduktivních“ krajinných prvků – živých plotů a větrolamů a používání pesticidů.

Daty, jež se týkají úbytku ptactva, disponuje i ministerstvo životního prostředí. Podle Zprávy o životním prostředí ČR populace lesního ptactva klesla od roku 1982 o desetinu, populace polního ptactva se za stejnou dobu snížila více než o třetinu. Ale v posledních letech se začal trend obracet a přibývá jich. A například početní stav běžných druhů ptactva stagnuje zhruba na stejné úrovni jako počátkem 80. let.

Také ČSÚ shromažďuje data o životním prostředí v Česku. Jak je na tom náš půdní fond nebo vodní hospodaření se dočtete například v článcích zveřejněných v časopise Statistika&My.

Více zde.

Více se dočtete zde: Životní prostředí