Přejít k obsahu

Úvěr má více než polovina finských domácností

Eva Henzlerová

28. 01. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V roce 2019 tvořily úvěry na bydlení a ostatní úvěry 220 % průměrného ročního disponibilního důchodu finských domácností, které měly tyto finanční závazky.

Dluhy v poměru k příjmu byly nejvyšší u rodin s jednou výdělečně činnou osobou, s níž žilo alespoň jedno dítě (276 % ročního disponibilního důchodu), a u domácností, které byly tvořeny jen jednou samostatně žijící dospělou osobou. Poměr zadluženosti u rodin, v nichž vydělávali oba rodiče, byl také nadprůměrný, a to 237 %. Pokud měla domácnost úvěr na bydlení, byla v roce 2019 jeho průměrná výše 102 240 eur, což bylo o 1,2 % více než v roce 2018.

V roce 2019 mělo 1,45 mil. (53 %) finských domácností úvěr. Jejich celkový dluh se blížil hranici 130 mld. eur, což bylo v reálném vyjádření o 2,1 % více než v roce 2018. Disponibilní peněžní příjem bytových jednotek vzrostl za stejné období o 1,6 %. Míra zadluženosti všech domácností v roce 2019 činila 111 %, stejně jako v předchozím roce.

Z dluhů domácností představovalo 89,6 mld. eur úvěr na bydlení, 8,9 mld. eur bylo poskytnuto za účelem podnikání a 28,4 mld. eur byly ostatní dluhy, mezi něž patřily např. studentské půjčky či spotřební úvěry. Dluhy za účelem podnikání vzrostly nejvíce oproti předchozímu roku, a to o 7,2 %. Ostatní dluhy bytových jednotek se meziročně zvýšily o 4,2 % a úvěry na bydlení o jedno procento.

Celková zadluženost domácností v ČR ke konci roku 2019 podle údajů ČNB činila 1 815,9 mld. Kč. Ke konci roku 2019 tvořily většinu zadlužení domácností úvěry související s bydlením. Bylo to 73,4 % z celkového zadlužení.

Více se dočtete zde a zde.