Přejít k obsahu

Úředními jazyky v Kanadě nejsou jen angličtina a francouzština

Vítězslav Kozelek

13. 08. 2019

  • Události
  • Svět

Kanadská populace je pestrou směsicí etnických skupin, z nichž mnohé si udržují vlastní kulturní tradice, a přispívají tak ke specifickému charakteru kanadské společnosti.

Celkem 65 % obyvatel nejsevernějšího teritoria Kanady, Nunavut, deklaruje jako svůj mateřský jazyk některý z eskymáckých jazyků (na rozdíl od indiánů z provincií, kteří dnes většinou už mluví anglicky). Dva nejrozšířenější (inuktut a inuinnaqtun) jsou vedle francouzštiny a angličtiny úředními jazyky teritoria. Počet osob, které jsou schopné konverzace v jazyce inuktut, se zvýšil ze 6 tis. v roce 2001 na více než 27 tis. v roce 2016. Téměř tři čtvrtiny obyvatel Nunavutu užívají inuktut k běžné domácí konverzaci, většina Inuitů (58 %) ale používá doma jak angličtinu, tak i některý z původních jazyků.

bit.ly/2XYQbZ4