Přejít k obsahu

Tvorba a užití HDP – 3. čtvrtletí 2021

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • HDP, národní účty
  • Čtvrtletní odhady HDP

Hrubý domácí produkt se oproti 2. čtvrtletí 2021 reálně zvýšil o 1,5 % a ve srovnání s loňským 3. čtvrtletím byl vyšší o 3,1 %.

Poptávka

Ve 3. čtvrtletí ekonomiku již neomezovala restriktivní opatření, což se projevilo zejména silným růstem domácí poptávky. Do letošního 2. čtvrtletí ještě zčásti zasáhla omezení pohybu i provozu obchodu a služeb, což ve 3. kvartálu ovlivnilo zejména výrazný mezičtvrtletní nárůst spotřeby domácností. Vyšší byla i spotřeba vlády. Značně rostla tvorba hrubého kapitálu. K tomu přispíval zejména růst zásob, především zboží, materiálu a nedokončené výroby. Naopak zahraniční poptávka působila na růst HDP výrazně negativně. To bylo z velké části způsobeno problémy s nedostatkem součástek v automobilovém průmyslu, které snižovaly export. K meziročnímu růstu HDP také přispívala výhradně domácí poptávka, hlavně tvorba hrubého kapitálu a spotřeba domácností a vlády. Silně negativní byl vliv zahraniční poptávky. Navzdory růstu ale zatím HDP reálně zaostával za úrovní roku 2019.

Spotřeba domácností byla oproti 2. čtvrtletí reálně vyšší o 3,7 % a meziročně o 5,9 %. Výrazně posilovala spotřeba služeb, odkládaná poptávka se dál projevovala i na spotřebě zboží dlouhodobé a střednědobé trvanlivosti. Spotřeba vlády byla mezičtvrtletně vyšší o 2,5 % a meziročně o 5,0 %.

Silný růst výdajů na tvorbu hrubého kapitálu ve 3. čtvrtletí pohánělo zejména navýšení zásob. Naopak výraznější oživení se vyhýbá investiční aktivitě. Výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu byly sice meziročně vyšší o 0,7 %, oproti letošnímu 2. čtvrtletí se ale propadly o 3,1 %, a to u všech investičních kategorií.

Vývoz se oproti předchozímu čtvrtletí reálně propadl o 5,9 %, zatímco dovoz o 3,3 %. Meziročně byl vývoz nižší o 2,3 %, ale dovoz narostl o 8,3 %. Výsledkem byl rekordní meziroční propad salda zahraničního obchodu o 102,1 mld. Kč. Výsledný přebytek dosáhl 15,8 mld. Kč.

Nabídka

Hrubá přidaná hodnota byla oproti 2. čtvrtletí vyšší o 1,4 %. Meziročně vzrostla o 2,9 %.

Uvolnění restrikcí se příznivě projevilo na mezičtvrtletním růstu HPH v uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství (7,0 %). Dařilo se rovněž ostatním odvětvím služeb a mírně rostlo i stavebnictví. Naopak výsledkem problémů v části průmyslu byl mezičtvrtletní pokles HPH o 2,4 %. Služby, zejména obchod, doprava a pohostinství (6,6 %) poháněly i meziroční nárůst HPH. Silný byl i přírůstek HPH peněžnictví a pojišťovnictví (7,2 %), informačních a komunikačních činností (5,5 %) a profesních, vědeckých, technických a administrativních činností (5,3 %). Průmysl úroveň loňského 3. čtvrtletí překonal jen o 0,2 %.

Objem mzdových nákladů oproti loňskému 3. čtvrtletí vzrostl o 8,9 %. Celková zaměstnanost byla meziročně vyšší o 0,6 % a ve srovnání se 2. čtvrtletím se zvýšila o 0,4 %.

Mezinárodní vývoj

Hrubý domácí produkt v EU si ve 3. čtvrtletí udržel silný mezičtvrtletní přírůstek a byl vyšší o 2,1 %. Úroveň loňského 3. čtvrtletí převýšil o 3,9 %. Podobně jako v Česku zatím HDP v Unii mírně reálně zaostával za úrovní 3. čtvrtletí 2019. Podle dostupných dat byl HDP u všech ekonomik EU meziročně vyšší. Také mezičtvrtletně se většina jednotlivých ekonomik solidně zotavovala, i když například hospodářství Litvy stagnovalo a slabší byly i přírůstky v Rumunsku (0,3 %) a na Slovensku (0,4 %). Německá ekonomika mezičtvrtletně vzrostla o 1,7 % a úroveň loňského 3. čtvrtletí překonala o 2,6 %.

*příspěvky po vyloučení dovozu ke konečnému užití

 

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty