Přejít k obsahu

Tvorba a užití HDP – 1. čtvrtletí 2021

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • HDP, národní účty
  • Čtvrtletní odhady HDP

Hrubý domácí produkt oproti 4. čtvrtletí 2020 klesl o 0,3 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím 2020 byl nižší o 2,1 %.

Poptávka

V průběhu celého 1. čtvrtletí 2021 pokračovala opatření, která značné omezovala především obchod a služby. To znamenalo další meziroční i mezičtvrtletní propad spotřeby domácností. Slabá byla také dynamika investiční aktivity. K poklesu HDP ve srovnání se závěrem roku 2020 ale přispěla i zahraniční poptávka. Zmírnění meziročního propadu HDP na druhé straně bylo způsobeno srovnáním s loňským 1. kvartálem, do kterého už zasáhla pandemie a reakce na ni.

Spotřebu domácností nadále omezovalo uzavření části maloobchodu a služeb, které se na přelomu roku zpřísnilo, takže se ve srovnání s 4. čtvrtletím 2020 spotřeba domácností snížila o 0,2 %. Meziroční propad dosáhl 6,1 %. Vzhledem k povaze restrikcí nadále trval výpadek u spotřeby služeb a trvanlivého zboží.

Výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu za úrovní 1. čtvrtletí 2020 reálně zaostávaly o 3,6 %. Oproti závěru roku 2020 ale došlo k mírnému nárůstu investiční aktivity o 1,6 %. Pokles investic do dopravních prostředků a ostatních strojů a zařízení ukazuje na pokračující nejistotu a neochotu podniků k investicím.

Na konci roku 2020 dosahoval export rekordních výkonů, silná dynamika se ale v 1. čtvrtletí 2021 neudržela. Ve srovnání se 4. čtvrtletím 2020 tak vývoz reálně klesl o 2,1 %. Oproti loňskému 1. kvartálu se vývoz zvýšil o 4,3 %. Bilance dosáhla přebytku 93,2 mld. korun. Posílila ale také dynamika dovozu, takže příspěvek bilance zahraničního obchodu k meziročnímu růstu HDP oslabil.

Nabídka

Hrubá přidaná hodnota oproti 4. čtvrtletí 2020 vzrostla o 0,1 %. Ve srovnání s loňským 1. čtvrtletím klesla o 2,1 %.

Struktura dynamiky HPH zůstává nezměněna. Nadále se meziročně propadala velká část odvětví služeb – především uskupení obchod, pohostinství, doprava (meziroční pokles HPH o 12,2 %) a rovněž ostatní činnosti (-23,0 %, mimo jiné zahrnuje služby osobní péče, jako jsou kadeřnictví, kosmetické služby apod.). Výrazný zůstával i pokles profesních, vědeckých, technických a administrativních činností (-9,0 %). Meziroční nárůst HPH vykázal v 1. čtvrtletí klíčový zpracovatelský průmysl (3,0 %) a ze služeb peněžnictví a pojišťovnictví (6,1 %), veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (2,5 %) a informační a komunikační činnosti (1,9 %).

Objem mzdových nákladů oproti loňskému 1. čtvrtletí vzrostl o 1,8 %. Celková zaměstnanost byla meziročně nižší o 1,6 %, ale ve srovnání se 4. čtvrtletím 2020 se zvýšila o 0,3 %.

Mezinárodní vývoj

Podle dostupných dat v EU ve srovnání s loňským 4. čtvrtletím HDP klesl o 0,4 %. Meziroční pokles se podobně jako v ČR zmínil, a to na 1,7 %. Silný přírůstek ve srovnání se 4. čtvrtletím vykázalo Chorvatsko (5,8 %). Poměrně silně klesl v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně HDP v Německu a na Slovensku (shodně o 1,8 %). Rakouská ekonomika naopak mírně rostla (0,2 %). Zpomalení na počátku roku zasáhlo i další velké ekonomiky – Francii (-0,1 %), Itálii (-0,4 %) i Španělsko (‑0,5 %). Hrubý domácí produkt v několika zemích již překonal úroveň loňského 1. čtvrtletí, nejvíce v Lucembursku (4,9 %), mírně také na Slovensku (0,5 %).

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty