Přejít k obsahu

Trh práce v EU je zatím stabilní

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V EU zůstává relativně nízká nezaměstnanost i velký počet neobsazených pracovních míst.

Pozorovaná ekonomická stagnace až zpomalení v EU zatím není doprovázena problémy na trhu práce. Míra nezaměstnanosti v EU setrvává několik měsíců na rekordně nízké úrovni. S výjimkou květnových 5,9 % se míra od února do září 2023 nezměnila a dosahovala 6,0 % a celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2023 podle předběžného

odhadu v EU zvýšila meziročně o 1,3 % a mezičtvrtletně o 0,2 %. Odolnost trhu práce souvisí i s relativně vysokou mírou volných pracovních míst, tedy podílu neobsazených pracovních míst na celkové zásobě pracovních míst v ekonomice (součet obsazených a neobsazených míst).

Ve 2. čtvrtletí 2023 míra volných pracovních míst dosáhla 2,7 % a předběžný odhad za 3. kvartál ukazuje na drobný pokles na 2,6 %. Míra volných pracovních míst se výrazně navýšila po odeznění akutních dopadů pandemie a vrcholu (3,0 %) dosáhla ve 2. čtvrtletí 2022. Od té doby mírně klesá, stále však zůstává vysoko nad úrovní posledního předpandemického vrcholu z 1. čtvrtletí 2019, kdy dosahovala 2,3 %.

Podrobnější rozklad podle odvětví ukazuje, že nejvíce volných míst bylo ve 2. čtvrtletí v EU dostupných v administrativních a podpůrných činnostech (4,3 %), které zahrnují i agenturní pracovníky. Hodnoty 3,7 % dosáhla míra volných pracovních míst shodně v profesních, vědeckých a technických činnostech a v ubytování a pohostinství, na 3,6 % se dostala ve stavebnictví. Relativně méně volných pracovních míst bylo v těžbě a dobývání (1,1 %) a ve výrobě elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu (1,7 %).

Nejvyšší míru volných pracovních míst měly ve 2. čtvrtletí 2023 Nizozemsko (4,7 %), Belgie (4,6 %) a Rakousko (4,4 %). Naproti tomu nejnižší míru volných pracovních míst (0,8 %) zaznamenaly shodně Rumunsko a Bulharsko a 0,9 % Polsko a Španělsko. V Česku, které až do 1. čtvrtletí 2022 vykazovalo nejvyšší míru volných pracovních míst v EU, se tento ukazatel ve 2. čtvrtletí 2023 dostal na 3,7 % a meziročně byl nižší o 1,2 p. b, což představovalo nejvýraznější pokles v EU.

Míra volných pracovních pozic v zemích EU ve 2. čtrtletí 2023 (%)


* údaje za Dánsko a Francii nejsou dostupné

Zdroj: Eurostat

Článek si můžete přečíst v prvním letošním vydání časopisu Statistika&My.