Přejít k obsahu

Teplota v domácnostech

Zbyněk Štech

24. 10. 2022

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Energetika

Teplota, na jakou domácnosti v zimě vytápějí svůj byt, značně závisí na výši měsíčního příjmu.

Podle výsledků šetření Energo 2021 bylo loni spokojeno s teplotou vytápění, a mohlo svůj byt vytápět na dostatečnou teplotu více než 96 % domácností v Česku.

Téměř 90 % českých domácností vytápělo nejčastěji obývanou místnost na více než 20 °C. Zhruba třetina domácností (34,6 %) vytápěla na 22 °C, dalších 22,7 % domácností vytápělo na 21 °C a 22,6 % domácností na 23 °C. Jen 1,6 % domácností vytápělo nejčastěji obývanou místnost na méně než 19 °C, 6,7 % domácností vytápělo na 24 °C a 3,2 % domácností na teplotu vyšší než 24 °C. Situace se ale liší podle příjmových kategorií domácností.

 Doporučené teploty v místnostech trvale obývaných budov (°C)

Zdroj: TZB-info

Bohatší mají nejraději 22 °C

Nejvyšší podíl domácností, které vytápějí na méně než 19 °C, najdeme mezi domácnostmi s měsíčním příjmem do 10 000 Kč. Je jich zde 13 %. V příjmové kategorii od 20 000 do 30 000 Kč už je to jen 1,7 %, a od 40 000 Kč výš nedosahuje podíl domácností vytápějících na méně než 19 °C ani 1 %.

S rostoucím příjmem se naopak zvyšuje podíl domácností, které vytápějí na 22 °C nebo si doma rády ještě trochu přitopí. Zatímco v nejnižší příjmové kategorii na 22 °C vytápí 22,2 % domácností a na 23 °C 24,4 %, v kategorii od 20 000 Kč do 30 000 Kč vytápí na 22 °C více než 33 % domácností, 21 % domácností vytápí na 23 °C a 7,4 % na 24 °C.

V příjmové skupině od 40 000 Kč do 50 000 Kč vytápí svou nejčastěji obývanou místnost na 22 °C již téměř 36 % domácností, na 24°C vytápí 8 % domácností a 3,6 % má doma více než 24 °C. Z domácností s měsíčním příjmem přesahujícím 100 000 Kč vytápí 43 % na 22 °C.

Poměrně malé rozdíly jsou v teplotách podle typu bydlení. V rodinných domech vytápí na teplotu 22 °C 36 % domácností, v bytových domech je to 34 % domácností.

Na teplotu do 19°C vytápí v rodinných domech 1,4 % domácností, v bytových domech 1,7 % domácností. Naproti tomu na 24 °C vytápí 5,9 % domácností v rodinných domech a 7,2 % domácností v bytových domech.

Podíl domácností vytápějících nejčastěji obývanou místnost na danou teplotu (%)

Zdroj: ČSÚ, Energo 2021

Článek si můžete přečíst v říjnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Průmysl, energetika