Přejít k obsahu

Téměř každý desátý Evropan vyrábí nebo prodává potraviny

Pavel Hortig

04. 09. 2020

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V roce 2019 bylo v Evropské unii zaměstnáno v potravinářství 15,9 milionu lidí starších 15 let, což představovalo 8 % celkové zaměstnanosti. Výroba a prodej potravin poskytovaly živobytí především Rumunům a nejméně obyvatelům Lucemburska a Švédska.

Téměř polovina (46 %) osob zaměstnaných v Unii v potravinářství pracovala v rostlinné a živočišné výrobě. Dalších 26 % pracovních míst bylo ve zpracovatelském průmyslu, za ním následovaly maloobchod s potravinami, nápoji a tabákem (15 %), velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákem (8 %), výroba nápojů (3 %), velkoobchod se zemědělskými surovinami a živými zvířaty (2 %) a rybolov a chov ryb (1 %).

Nejvyšší podíl pracovníků v potravinářství ze všech členských států EU mělo loni Rumunsko (23 %), za nímž následovaly Řecko (18 %) a Polsko (14 %). Naopak nejnižší podíly vykazovaly Lucembursko a Švédsko (shodně 3 %) a Dánsko (4 %). V Česku v potravinářství pracovalo 6 % ekonomicky aktivních osob.

Většina pracovníků v potravinářském oboru byli muži (59 %). Rozdělení dle pohlaví se však významně lišilo podle jednotlivých činností. V rybolovu a chovu ryb pracovalo 88 % mužů, zatímco v maloobchodě s potravinami, nápoji a tabákem pracovalo 63 % žen. Více než jedna třetina (38 %) byla ve věku 35 až 49 let, zatímco lidé ve věku 50 a více let tvořili 34 % a ve věku 15–34 let 28 %.

Poznámka: Pro účely tohoto článku se termínem „potravinářství“ rozumí hospodářské činnosti definované klasifikací NACE: 01 – Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, 03 – Rybolov a akvakultura, 10 – Výroba potravinářských výrobků, 11 – Výroba nápojů, 46.2 – Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty, 46.3 – Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky a 47.2 – Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách.

Více zde.

Více se dočtete zde: Zemědělství