Přejít k obsahu

Také na Islandu berou ženy méně než muži

Eva Henzlerová

15. 04. 2021

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Neočištěný rozdíl v odměňování žen a mužů na Islandu v roce 2019 činil 14 % a s věkem se zvyšoval.

U zaměstnanců, kteří ještě neoslavili 25. narozeniny, byla průměrná hodinová mzda mužů o 1,9 % vyšší než příjem stejně starých žen. Ve věkovém rozmezí 35–44 let už tento rozdíl činil 13,3 % a mezi 55. a 65. narozeninami měly ženy na výplatní pásce v průměru o 21,2 % méně než stejně staří muži.

Také z hlediska druhu vykonávané ekonomické aktivity byl podstatný rozdíl v odměňování žen a mužů. Nejméně se lišily platy mužů a žen v ubytovacích a stravovacích službách (6,8 %) a největší rozdíl byl ve finančních a pojišťovacích činnostech (33 %).

Je třeba poznamenat, že povolání v rámci ekonomických činností a profesních skupin se mohou velmi lišit mezi pohlavími a genderově oddělený trh práce se pak odráží v rozdílech v odměňování žen a mužů. Například nejběžnějším zaměstnáním žen v profesní skupině odborníků s vysokoškolským vzděláním byly učitelky primárního vzdělávání, zatímco muži nejčastěji působili v oblasti finančního poradenství.

V roce 2019 byly příjmy žen pracujících v soukromém sektoru o 14,8 % nižší než částka, kterou pobírali muži. Zaměstnankyně ve státní správě měly o 14,0 % méně než muži a v oblasti samosprávy se mzdy lišily o 7,2 %. Nízký rozdíl v odměňování žen a mužů mezi místní samosprávou šel ruku v ruce s kompaktnějším rozdělením mezd než v jiných odvětvích. Svoji roli také hraje vysoký podíl žen pracujících v tomto odvětví (7 z 10 zaměstnanců byly ženy).

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.