Přejít k obsahu

Také léky se zneužívají

Pavel Černý

20. 04. 2022

  • Statistiky
  • Společnost
  • Zdraví
  • Zdravotní stav obyvatelstva

Se závislostí na lécích bojují zejména ženy. V posledních letech ale problematických uživatelů ubývá.

Psychoaktivní léky získané na lékařský předpis i bez předpisu užilo v posledních 12 měsících celkem 15,8 % dotázaných. Výrazně aktivnějšími uživatelkami byly ženy, z nichž tyto léky bralo 20,9 %, zatímco mužů jen 10,4 %. Z psychoaktivních léků se častěji užívají léky na uklidnění nebo nespavost (tj. sedativa nebo hypnotika), které uvedlo 12,6 % dotázaných (17,6 % žen a 7,3 % mužů), než léky na bázi opioidů užívané proti bolesti, jejichž konzumaci deklarovalo 7,8 % žen a 5,7 % mužů.

Nejmladších uživatelů ubylo

Užívání psychoaktivních léků se mění s věkem respondentů – zatímco v mladších věkových kategoriích převažuje užívání opioidních analgetik, ve věkových kategoriích nad 35 let získávají navrch léky na uklidnění a na nespavost.

Nejčastější frekvence užívání psychoaktivních léků je několikrát za měsíc, uvedlo ji téměř 30 % uživatelů. Jednou nebo dvakrát týdně užívá tyto léky zhruba 20 % uživatelů a denní nebo téměř denní užívání deklaruje 17 % uživatelů.

Respondenti nejčastěji získali psychoaktivní léky na lékařský předpis, nicméně podíl těch, kteří se k lékům dostali jiným způsobem, není zanedbatelný. Bez lékařského předpisu získalo svůj lék 12,3 % uživatelů sedativ a 12,4 % uživatelů opioidních analgetik.

Mimo lékařský předpis si lidé opatřují léky nejčastěji od známých (cca 5,5 %) nebo v lékárně bez předpisu (cca 3,5 %). Přes internet si léky pořídilo zhruba 1 % uživatelů. Podíl uživatelů psychoaktivních léků, kteří je získali jinak než na lékařský předpis, výrazně klesá s věkem respondentů.

Ve srovnání s rokem 2016 došlo v roce 2020 k mírnému snížení podílu osob, které užívaly psychoaktivní léky v posledních 12 měsících, z 19,8 % na 15,8 %. K významnému poklesu míry užívání psychoaktivních léků z 10,2 % na 3,4 % došlo ve věkové skupině 15–24 let. Značně se snížil i podíl uživatelů psychoaktivních léků, kteří léky získali jinak než na lékařský předpis.

Užívání psychoaktivních léků v posledních 30 dnech (%)

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
Problémy má 15 % dospělé populace

Na základě několika otázek položených respondentům, kteří užili sedativa, hypnotika nebo opioidní analgetika v posledních 12 měsících, lze odhadnout problematickou spotřebu, resp. míru zneužívání či nadužívání psychoaktivních léků spadajících do těchto kategorií v obecné populaci. Do kategorie problematických byli zařazeni respondenti, kteří pravidelně užívali léky po dobu delší než 6 týdnů, uvedli, že měli pocit, že v posledních 12 měsících užívali léky ve větším množství, než by měli, nebo léky získali jinak než na lékařský předpis.

V případě léků na uklidnění nebo nespavost spadalo do kategorie problematických uživatelů 12,1 % dospělé populace (17,0 % žen a 7,1 % mužů) a u opioidních analgetik 6,1 % dospělé populace (7,1 % žen a 5,1 % mužů). Celkem za oba typy léků je problematických 14,9 % dospělých osob starších 15 let (19,7 % žen a 9,9 % mužů). Po extrapolaci výsledků na celou populaci žije v České republice 1,3 milionu osob vykazujících známky problémového užívání psychoaktivních léků, z nich je 900 tisíc žen a 430 tisíc mužů. Sedativa a hypnotika užívá problémově 780 tisíc žen a 310 tisíc mužů a opioidní analgetika 330 tisíc žen a 220 tisíc mužů.

Nejčastěji užívané psychoaktivní léky

Sedativa a hypnotika

Lexaurin

Neurol

Diazepam

Stilnox

Xanax

Léky na bolest na bázi opioidů

Tramal

Tramadol

Dolsin

Doreta

Zaldiar

Článek si můžete přečíst v dubnovém čísle časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Zdravotnictví, pracovní neschopnost