Přejít k obsahu

Svateb v kostele přibývá

redakce

29. 07. 2022

  • Statistiky
  • Lidé
  • Obyvatelstvo
  • Sňatky, rozvody

Počet katolických církevních svateb vloni vystoupal na 4 285, což je oproti roku 2020 nárůst o víc než 7 %. Celkově stále platí, že na Moravě se konají dvě třetiny církevních svateb, v Čechách pak třetina.

Do manželství v roce 2021 vstoupilo celkem 46,8 tisíce párů, meziročně o 1,4 tisíce více, nicméně jejich počet zůstal nižší než v letech 2015–2019. Celkový počet svateb roste pomaleji, podíl katolických svateb na počtu všech svateb se proto zvýšil, a to z necelých 8 % na více než 9 %, uvádějí Kateřina Pulkrábková a Daniel Chytil z oddělení analýz církevních dat České biskupské konference.

Počty svateb v ČR celkově od roku 2014 meziročně rostou. Pandemie covid-19 způsobila v tomto trendu zvrat a v roce 2020 došlo k výraznému propadu počtu svateb, a to jak církevních, tak civilních. Jedná se o logický důsledek epidemiologických omezení, v jejichž důsledku došlo k zastavení všech společenských akcí, svatby nevyjímaje. Zejména svatby, jejichž součástí měly být velké oslavy, čelily omezením i v roce 2021.

Oproti katolickým křtům, jejichž počet se v roce 2021 již vrátil téměř na předpandemickou úroveň, je nárůst počtu církevních svateb v loňském roce opatrnější. Nárůst je zde pozvolnější, odkládání patrně dlouhodobější a návrat na předpandemickou úroveň se proto očekává až v roce 2022, případně v dalších letech. Počty aktuálně probíhajících příprav na manželství však naznačují, že se i církevní svatby mohou na předpandemickou úroveň vrátit. Po počátečním útlumu se v řadě farností již v roce 2021 podařilo přípravy snoubenců na svátost manželství obnovit, i když ne zcela v takovém rozsahu jako před začátkem pandemie. V roce 2022 se přípravy konají opět zcela bez omezení, proto očekáváme v následujících letech návrat na předpandemická čísla. I když jde o nárůst pozvolný, je výraznější než u počtu svateb civilních.

Článek si můžete na cirkev.cz.

Více se dočtete zde: Obyvatelstvo