Přejít k obsahu

Svatby v kostelech se odkládají na příští rok

Pavel Hortig

20. 07. 2020

  • Statistiky
  • Lidé
  • Obyvatelstvo
  • Sňatky, rozvody

V roce 2019 se v Česku konalo 5 274 církevních svateb, což představuje 14,5 % ze všech sňatků svobodných osob. Ve statistice tradičně dominovala Morava a nejoblíbenější částí roku pro jejich pořádání byly letní měsíce. Církevní sňatky letos výrazně ovlivňuje epidemie koronaviru a s ní související opatření, kvůli nimž je snoubenci odsouvají na příští rok. Vyplývá to z informací České biskupské konference zveřejněných na webu cirkev.cz.

U církevních sňatků došlo v posledních třech letech k mírnému poklesu (3,5 p. b. oproti roku 2018), přesto jsou jejich počty stále vyšší než před 5 – 6 lety. Na rozdíl od sňatků civilních je zde patrný vliv poklesu porodnosti a souvisejících nižších počtů pokřtěných ve 2. polovině devadesátých let. Církevní sňatky totiž více odrážejí demografickou situaci a méně podléhají společenským a ekonomickým vlivům. Také průměrný věk snoubenců bývá u církevních sňatků nižší, než uvádí statistiky obyvatelstva u celkové populace.

Nouzový stav vyhlášený pro omezení šíření koronavirové epidemie zkřížil řadě snoubenců plány. Některé dubnové svatby neproběhly vůbec a následné povolení deseti účastníků svatby nenaplňovalo u většiny snoubenců představu o jejich vstupu do manželství.

Prosté posunutí termínu svatby o měsíc je však pro křesťany obtížné. Církevní svatba představuje pro snoubence slib na celý život, který snoubenci většinou skládají před celou farností a širokou rodinou. I proto patří svatby v kostelích mezi nejpočetnější události. Poměrně časté řešení mezi snoubenci je proto v současnosti posunutí svatby o jeden rok.

Více zde.

Více se dočtete zde: Obyvatelstvo