Přejít k obsahu

Stavebnictví – únor 2021

Jiří Kamenický

08. 04. 2021

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Stavebnictví, byty
  • Stavební produkce

Stavební produkce se v únoru meziměsíčně reálně snížila o 3,0 % a částečně tak korigovala optimistický lednový vývoj. Stalo se tak z drtivé většiny působením pozemního stavitelství. Meziročně se pokles výkonu stavebnictví prohloubil na 11,0 %. V loňském únoru nebylo ovšem stavebnictví protipandemickými opatřeními ještě zasaženo a jeho produkce odpovídala končící fázi konjunkturního cyklu. Na stavebnictví letos negativně působilo i počasí, protože zejména v první půli února vládly poměrně mrazivé teploty. Loňský únor byl naopak teplotně výrazně nadprůměrný.

V pozemním stavitelství nepříznivý vývoj pokračoval, produkce zde meziročně klesla skoro o sedminu. Podílely se na tom i nižší výkony segmentu bytové výstavby. Počet zahájených bytů se meziročně snížil třetí měsíc v řadě. V úhrnu od počátku roku byl nižší o desetinu, a to vlivem nízké výstavby rodinných domů. Ubylo i všech dokončených bytů, neboť nadprůměrná intenzita letošní lednové výstavby se v únoru neudržela.

V inženýrském stavitelství mírný meziroční růst produkce přetrvával, a to již čtvrtý měsíc v řadě. Výše uvedené nepříznivě působící faktory zde byly zastíněny pozitivním dopadem pokračujícího čerpání prostředků z evropských fondů do oblasti dopravní infrastruktury. To v 1. čtvrtletí naznačuje i mírný meziroční růst celkových příjmů z rozpočtu EU či vyšší investiční transfery státnímu fondu dopravní infrastruktury.

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení vzrostla meziročně o 30 %. Ve srovnání s loňským únorem bylo povoleno několik větších staveb dopravní infrastruktury. K růstu přispěla jak vyšší hodnota povolení v oblasti nové výstavby, tak i modernizací či oprav. Pozitivní bylo, že celková orientační hodnota se v obou letošních měsících mírně zvyšovala i bez zahrnutí staveb nad 1 mld. korun. Z tohoto vývoje by tak mohlo více profitovat různorodější spektrum stavebních firem, např. i malé a střední podniky.

Již bezmála rok pokračuje trend zvolňování souhrnného cenového růstu u stavebních prací. Ty byly v únoru meziročně vyšší o 1,8 %, což bylo nejméně za posledních tři a půl roku. Růst cen materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví činil 3,2 % a ve srovnání s lednem 2021 zrychlil.

Evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví (bez zahrnutí agenturních pracovníků) v únoru nadále mírně klesal. Tempo meziročního poklesu se oproti lednu 2021 lehce prohloubilo. Průměrná hrubá měsíční mzda ve stavebnictví vzrostla v únoru meziročně o 3,5 %. Dynamika mezd i počtu zaměstnanců v únoru nevybočila z hodnot zaznamenaných v posledním čtvrtletí ani v celém přechozím roce.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví v únoru meziměsíčně vzrostla a dosáhla jedenáctiměsíčního maxima. Přesto zůstala v mírně negativním pásmu. Podniky zlepšily své výhledy v oblasti zaměstnanosti a v příštích třech měsících také očekávaly růst stavební činnosti. I přes zlepšení stále přetrvávalo nepříznivé hodnocení současné poptávky. Ta představovala hlavní růstovou bariéru pro více pětinu stavebních podniků. Nedostatek pracovníků trápil skoro třetinu firem, naopak osminu podniků žádné významné růstové bariéry neomezovaly. Nejnižší celková důvěra v rámci stavebnictví byla v odvětví specializovaných stavebních činností, kde jsou zastoupeny především menší podniky.

Stavební produkce v EU27 se pozvolna vzpamatovává z prudkého poklesu, jenž nastal v loňském březnu i dubnu. V lednu 2021 tak produkce meziměsíčně mírně vzrostla o 0,9 %. Oproti počátku roku 2020 však byla stále o téměř 2 % nižší. Meziroční útlum produkce v EU byl tak již osmý měsíc v řadě mírnější než v ČR. Stálo za tím rychlejší oživení pozemního stavitelství, jehož produkce se v EU takřka vrátila na předpandemickou úroveň. Naproti tomu výkon inženýrského stavitelství v Unii byl meziročně o 6,5 % nižší, zejména vinou citelných propadů produkce ve Španělsku, Německu i Rakousku. Naopak nejrychleji ožívalo ve středoevrospském regionu stavebnictví v Maďarsku, kde toto odvětví zažívalo svižný růst i v „předpandemických“ letech.

Více se dočtete zde: Stavebnictví, byty