Přejít k obsahu

Stavebnictví – květen 2021

Jiří Kamenický

07. 07. 2021

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Stavebnictví, byty

Stavební produkce v květnu meziměsíčně reálně vzrostla o 3,0 % a kompenzovala tak slabší dubnový výsledek. Oproti loňskému květnu byla produkce o 5,8 % vyšší, výkon stavebnictví se tak poprvé po třinácti měsících vrátil k meziročnímu růstu. Úrovně těsně před propuknutím pandemie však dosud nebylo dosaženo, což platilo zejména pro pozemní, ale stále i pro inženýrské stavitelství. Oba tyto hlavní segmenty stavebnictví však letos v květnu citelně ožily a na meziročním růstu celého odvětví se podílely podobnou měrou.

Inženýrskému stavitelství pomáhá pokračující výstavba i modernizace dopravní sítě. Přestože transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury byly zatím letos meziročně mírně nižší, celoroční plán investičních transferů stále počítá s rekordní výší přes 70 mld. Kč. Pozemní stavitelství profitovalo i ze silnější bytové výstavby. Počet zahájených bytů činil 4,1 tis. a vyšší květnová výstavba se realizovala naposledy v roce 2008. Dokončených bytů naopak proti květnu 2020 letos mírně ubylo, zčásti vlivem vyšší loňské základny u rodinných domů. V úhrnu za leden až květen však bylo meziročně dokončeno o 15 % bytů více a objem výstavby dosahující 14,7 tis. bytů patřil společně s roky 2009 a 2010 k nejvyšším v historii samostatné ČR.

Orientační hodnota stavebních povolení meziročně vzrostla čtvrtý měsíc v řadě. V úhrnu od ledna do května byla proti loňsku vyšší o desetinu, především zásluhou nové výstavby dopravní infrastruktury. Svižný růst poptávky po stavebních pracích dokládá také vysoká zásoba i přírůstky nových zakázek v 1. čtvrtletí 2021.

Podíl stavebních podniků sužovaných nedostatečnou poptávkou klesl. V první půli letošního června ji jako jednu z bariér uvedlo 26 % firem, nejméně od prosince 2019. Rostl naopak význam nedostatku materiálu a zařízení, byť patrně ne v takové míře jako v některých oborech zpracovatelského průmyslu. Podstatným limitem pro stavebnictví zůstává snížená dostupnost kvalifikované i méně kvalifikované pracovní síly. Jako jednu z bariér ji označilo více než 40 % podniků.

Evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví (bez zahrnutí agenturních pracovníků) se v květnu meziročně snížil o 0,2 %, nejméně od počátku pandemie. Výsledky ostatních šetření pokrývajících veškeré pracovníky v tomto odvětví ale již několik čtvrtletí naznačují spíše stagnaci či mírný růst celkové zaměstnanosti. Dle červnového konjunkturálního šetření očekávalo během nejbližších tří měsíců navýšení své zaměstnanosti 14 % stavebních podniků, redukci jen 4 %.

Celková důvěra ve stavebnictví zůstávala v první půli června v mírné záporném pásmu. Nálada podnikatelů zde v posledních měsících spíše kolísá a oživení není tak zřetelné jako v ostatních částech ekonomiky. Firmy ovšem nahlížely na svou současnou ekonomickou situaci příznivě. Výhledy na příští měsíce ale oproti květnu oslabily a na rozdíl od průmyslu nebyly jednoznačně pozitivní. Zvyšoval se naopak podíl stavebních podniků očekávajících v nejbližších měsících růst svých prodejních cen. V pozadí stály dlouhodobě vysoká poptávka domácností v oblasti rezidenčních nemovitostí i sílící nákladové tlaky vlivem navyšování cen materiálů a výrobků spotřebovaných ve stavebnictví. Meziroční růst těchto cen v květnu akceleroval na 7,8 %.

V dubnu se výkon stavebnictví v EU27 po svižnějším rozjezdu letošní stavební sezóny zhoršil. Stavební produkce se meziměsíčně snížila o 1,6 %, zejména vlivem inženýrského stavitelství. Pokles postihl všechny významnější unijní ekonomiky vyjma Polska, Rumunska a Nizozemska. Ve srovnání s lednem 2020, kdy ještě nebylo stavebnictví zasaženo dopady protipandemických opatření, byla v EU stavební produkce nižší o 2,8 %. V Česku, podobně jako v Polsku a Slovensku, klesla o 6,6 % a ve Španělsku dokonce o 12,4 %. Naopak v jiné významné ekonomice silně zasažené pandemií – Itálii – již svou loňskou úroveň mírně překonala. To platilo také např. o Rakousku, kde k pozitivnímu vývoji přispělo především rychlé oživení pozemního stavitelství.

 

Více se dočtete zde: Stavebnictví, byty