Přejít k obsahu

Stavebnictví – březen 2021

Jiří Kamenický

07. 05. 2021

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Stavebnictví, byty
  • Stavební produkce
  • Stavební povolení
  • Výstavba budov

Stavební produkce se v březnu meziměsíčně reálně zvýšila o 3,1 % a plně tak kompenzovala letošní únorový výpadek ovlivněný mrazivým počasím. Projevilo se zejména oživení v pozemním stavitelství, kde se mohla stavební sezóna rozjet naplno. Meziročně výkon stavebnictví stále klesal, ale již nejméně za posledních jedenáct měsíců – o 3,1 %. Produkce z loňského března se navíc nacházela na relativně vysoké úrovni, neboť tehdy ještě nebyla citelněji zasažena nastupující pandemií.

Ve slibných výsledcích pokračovalo inženýrské stavitelství, kde produkce meziročně rostla pátý měsíc řadě. Pozitivně se stále projevovalo posilování veřejných investic do dopravní infrastruktury podpořených vyšším čerpáním prostředků z evropských fondů. Naznačuje to i mírný meziroční růst celkových příjmů z rozpočtu EU či vyšší investiční transfery státnímu fondu dopravní infrastruktury v dosavadní části letošního roku.

Produkce v pozemním stavitelství dosud za svou předpandemickou úrovní zaostávala, když byla meziročně o 5,7 % nižší. Stál za tím i stále zčásti utlumený segment bytové výstavby. Počet zahájených bytů byl meziročně nižší čtvrtý měsíc v řadě. Březnový úbytek se ale týkal výhradně bytů v bytových domech a byl ovlivněn především vyšším počtem projektů započatých v březnu 2020.

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení vzrostla meziročně o více než čtvrtinu. Na rozdíl od loňského března již nebyla činnost stavebních úřadů významně narušena a proces přípravy staveb byl tak plynulejší.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví meziměsíčně vzrostla a přiblížila se předpandemické úrovni. Negativní hodnocení současné poptávky výrazněji polevilo, optimističtěji na ní nahlížely podniky naposledy na konci roku 2019. Nedostatečná poptávka ovšem stále limitovala více než čtvrtinu podniků. Očekávání v oblasti zaměstnanosti zůstala stále pozitivní, shodně jako výhledy stavební činnosti na 2. čtvrtletí.

V únoru byla stavební produkce v EU27, obdobně jako v Česku, poznamenána nepřiznvým počasím. Meziměsíčně poklesla o 1,6 %, větší útlum nastal v oblasti inženýrského stavitelství. Meziročně se výkon stavebnictví v Unii snížil o 5,4 %, o polovinu méně než v Česku. Stálo za tím rychlejší oživení pozemního stavitelství, jehož produkce se v Unii blížila předpandemické úrovni. K největšímu meziročnímu útlumu stavebnictví mezi státy Unie došlo dle dostupných dat na Slovensku a v Polsku. Naopak Rakousko patřilo mezi šestici zemí, kde stavební produkce vzrostla.

1. čtvrtletí 2021

Stavební produkce oproti 4. čtvrtletí 2020 posílila o 2,1 %, tedy nejvíce od poloviny roku 2019. Klíčovou roli v oživení sehrálo inženýrské stavitelství, neboť výkon pozemního stavitelství mezičtvrtletně pouze stagnoval.

Hodnota nových tuzemských stavebních zakázek u podniků s více než 50 zaměstnanci meziročně dále rostla. Nominálně byla vyšší o 30 %, což lze zčásti vysvětlit tím, že v 1. čtvrtletí 2020 byla některá výběrová řízení vlivem protipandemických opatření dočasně pozastavena. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2019 byl letošní objem zakázek v pozemním stavitelství vyšší o 16 %, v inženýrském o 12 %. Souhrnný cenový index stavebních prací vzrostl za obdobné dvouleté období o 6,5 %.

Evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví (bez zahrnutí agenturních pracovníků) se meziročně snížil o 1,5 %. Výsledky ostatních šetření pokrývajících veškeré pracovníky v tomto odvětví ale naznačují spíše stagnaci či mírný růst celkové zaměstnanosti. Průměrná hrubá měsíční mzda ve stavebnictví vzrostla meziročně o 2,9 %, tedy méně než během druhé poloviny loňského roku.