Přejít k obsahu

Statistická ročenka OSN 2020

redakce

09. 06. 2021

  • Statistiky
  • Tipy
  • Publikace a časopisy
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Organizace spojených národů již po třiašedesáté vydala publikaci shrnující nejdůležitější údaje daného roku.

Publikace si každoročně klade za cíl shromáždit, systemizovat, koordinovat a konzistentně prezentovat nejdůležitější složky srovnatelných statistických informací, které mohou poskytnout široký obraz o sociálních, ekonomických a environmentálních procesech.

Většina statistik uvedených v ročence je získána z podrobnějších specializovaných databází připravených statistickým oddělením OSN a mnoha dalšími mezinárodními statistickými službami. Zatímco specializované databáze se soustředí na sledování témat a trendů v konkrétních sociálních, ekonomických a environmentálních oblastech, cílem tabulek již 63. ročníku Statistické ročenky OSN je poskytnout údaje pro komplexnější celkový popis sociálních, ekonomických a environmentálních struktur, podmínek, změn a činností.

Více zde.