Přejít k obsahu

Startuje další ročník šetření o používání informačních technologií

redakce

09. 04. 2024

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Digitální společnost - používání ICT
  • ICT v domácnostech a uživatelé ICT

Ve druhém dubnovém týdnu začíná každoroční zjišťování Českého statistického úřadu o používání informačních technologií v českých domácnostech. V období od 8. dubna do 21. července 2024 navštíví odborně proškolení tazatelé téměř 7 tisíc domácností po celé republice. Cílem je zjistit aktuální údaje o používání internetu, počítačů, mobilních telefonů a dalších chytrých zařízeních.

Šetření nazvané Informační technologie v domácnostech organizuje ČSÚ každoročně již od roku 2002, letos tedy po dvacáté třetí. „Český statistický úřad zjišťuje údaje nejen o používání internetu nebo mobilního telefonu, ale také informace o činnostech prováděných na internetu, jako je například online nakupování. Letos jsou navíc zařazeny otázky o používání chytrých věcí, které ovládáme přes mobilní aplikace, kam patří třeba chytré domácí spotřebiče,“ uvádí Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Výzkum se provádí každý rok v náhodně vybraném vzorku domácností a navazuje na Výběrové šetření pracovních sil. Údaje jsou zjišťovány prostřednictvím proškolených tazatelů, kteří navštěvují vybrané byty a vyplňují dotazník se všemi osobami staršími 16 let, které v době šetření na dané adrese obvykle bydlí. Z časových a finančních důvodů se nelze ptát všech obyvatel Česka, poměrně spolehlivý obraz však poskytne i dobře zvolený vzorek, který čtvrtletně činí 6 780 domácností. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a tato data jsou ze zákona důsledně chráněna.

Výsledky z minulého kola šetření, které proběhlo na jaře roku 2023, jsou zveřejněny na webu ČSÚ. Mezi hlavní zjištění minulého roku patřilo například to, že internet používá 87 % dospělých, chytrou televizi rovných 50 % a internetové bankovnictví 73 %. Meziročně rostlo nejvíce používání internetu ke sledování placených videí nebo poslouchání hudby z placených aplikací. Výsledky letošního šetření budou k dispozici ke konci listopadu tohoto roku.

Šetření Informační technologie v domácnostech vychází z celoevropského šetření, které probíhá ve všech členským státech EU a několika dalších evropských zemích, a umožňuje tak mezinárodní srovnatelnost zjištěných údajů.