Přejít k obsahu

Stárnutí obyvatelstva se nevyhýbá ani Indii

Eva Henzlerová

21. 01. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Nebude trvat dlouho a Indie se stane nejlidnatější zemí světa, když z prvního místa sesadí dlouhodobě vedoucí Čínu, v níž žije více než 1,4 mld. obyvatel.

Čína kvůli politice jednoho dítěte čelí poměrně rychlému stárnutí populace. Indie sice tak radikální omezení porodnosti nepraktikovala, ale i tamní populace stárne. V roce 1960 měla Indie jen 5,6 % obyvatel 60letých a starších, v roce 2021 to je již 10,3 % a dle demografické projekce za 10 let bude mít za sebou oslavu minimálně 60. narozenin 13,1 % tamních obyvatel.

Podle posledních dostupných údajů ze sčítání lidu z roku 2011 nemělo v domácnosti žádnou osobu starší 60 let téměř 69 % domácností (68 % ve venkovských oblastech a 71 % v městských oblastech), ve 22 % domácností žila jedna taková osoba a 9 % mělo dva členy ve věku 60+. Pouze 0,5 % domácností mělo 3 a více členů, kteří již za sebou mají 60. narozeniny.

Střední délka života při narození se v Indii zvýšila ve venkovských i městských oblastech. Ve venkovských oblastech došlo k nárůstu z hodnoty 48 let v letech 1970–1975 na hodnotu 68 let v letech 2014–2018, v městských oblastech pak střední délka života narostla o něco méně, avšak tento nárůst byl z vyšší hodnoty (z 59 na 73 roků), a tak se lidé ve městech stále dožívají vyššího věku než lidé na venkově. Ti, kteří byli v letech 1970–1975 ve věku 60 let, měli ve venkovských oblastech v průměru před sebou ještě 13,5 roků života, v letech 2014–2018 je pak čekalo průměrně 17,6 roku. V městských regionech došlo v tomtéž období k nárůstu střední délky života u osob ve věku 60 let z 15,7 roku na 19,4 let.

Podíl plně ekonomicky závislých starších lidí se na venkově i v městských oblastech snížil z 52 % v roce 2004 na 47 % v letech 2017–2018. Mezi ekonomicky závislými staršími muži v letech 2017–2018 bylo pozorováno, že jak ve venkovských, tak i v městských oblastech byli finančně podporováni hlavně svými vlastními dětmi či vnuky. Starší ženy se musely spoléhat především na své muže.

Hodnoty střední délky života podobné těm ve venkovských oblastech Indie, tj. 48 let, měli před sebou muži a ženy v České republice zhruba v roce 1920. Od té doby tento ukazatel narostl a muži narození v roce 2020 mají před sebou průměrně 75 let života, ženy pak ještě o pět let více.

Více se dočtete zde a zde.