Přejít k obsahu

Spotřebitelská inflace – červen 2021

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • Ceny, inflace
  • Inflace, spotřebitelské ceny

Spotřebitelské ceny vzrostly o 2,8 % ve srovnání s loňským červnem. Opět tak došlo k mírnému oslabení přírůstku. Oproti letošnímu květnu se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,5 %.

Poměrně výrazný červnový meziměsíční přírůstek byl podpořený nárůstem cen rekreace a kultury (1,7 %, především ceny dovolených) stravování a ubytování (1,0 %) i odívání a obuvi (1,4 %). Vliv na celkovou inflaci měly i ceny bydlení a energií (0,5 %, zejména výrobky a služby pro běžnou údržbu a opravy bytu) a dopravy (0,6 %), kde nadále rostly ceny pohonných hmot. Nadále klesaly ceny potravin a nealkoholických nápojů (-0,3 %).

Především zpomalení meziročního růstu cen alkoholických nápojů a tabáku (6,7 %), které narazily na vysokou srovnávací základnu loňského června, stojí za zmírněním meziroční inflace. Alkoholické nápoje a tabák ale růst spotřebitelských cen dál poměrně silně podporovaly. Největší příspěvek měly dál ceny dopravy (meziroční nárůst o 8,7 %) a silně působilo i bydlení a energie (1,8 %). Meziročně nižší byly jen ceny potravin a nealkoholických nápojů (-1,0 %) a tradičně také pošt a telekomunikací (-0,5 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly proti loňskému červnu o 2,4 % a ceny služeb o 3,4 %.

Trendy

V Evropě se udržují poměrně solidní meziroční přírůstky spotřebitelských cen, které ovlivňuje hlavně růst cen ropy. Podle dostupných dat v Eurozóně červnový nárůst cen činil 1,9 %. V průměru silnější je růst cen ve střední a východní Evropě – nejvíce ceny rostou v Polsku a Maďarsku, ale silné přírůstky vykazuje i Pobaltí.

Ve 2. čtvrtletí se spotřebitelské ceny oproti 1. kvartálu zvýšily o 1,0 % a ve srovnání s loňským 2. čtvrtletím vzrostly o 2,9 %. Nejvíce růst podpořil přírůstek cen dopravy, ale také zrychlení u cen bydlení, hlavně nájemného. Dynamika cen alkoholu a tabáku oslabila, ale i tak oddíl dál výrazně cenový růst podporoval. Naopak ceny potravin a nealkoholických nápojů klesaly. Se zrušením omezení v obchodě lze spojit výrazné zrychlení růstu cen odívání a obuvi. Hlavně v květnu a červnu bylo znát oživení také v postihnutých oborech služeb. Rostly ceny rekreace a kultury, stravování nebo cen osobní péče.

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty