Přejít k obsahu

Spotřeba a těžba uhlí v EU rostla i v roce 2022

Eva Henzlerová

04. 10. 2023

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Energetika

Podle Eurostatu vzrostla v loňském roce spotřeba uhlí ve státech EU meziročně o 2 % na 454 milionů tun.

Těžba dosáhla 349 milionů tun a zaznamenala meziroční nárůst o 5 %. Toto oživení začalo v roce 2021 a bylo způsobeno především těžbou lignitu, který patří do kategorie hnědého uhlí. Těžba hnědého uhlí v EU dosáhla loni 294 milionů tun, což je o 6% více než v roce 2021. I přes poměrně prudký růst v posledních dvou letech byla však loni těžba hnědého uhlí v EU stále pod úrovní předpandemického roku 2019.

Eurostat informoval, že hnědé uhlí stále dobývá devět členských zemí EU. Německo loni vytěžilo 131 milionů tun, což představovalo 44% celkové unijní těžby hnědého uhlí. Polsko mělo 19% podíl na celkové těžbě, Bulharsko 12% a Česká republika 11%. Mezi další státy, které těží hnědé uhlí, patří Rumunsko, Řecko, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko.

Údaje o spotřebě hnědého uhlí a lignitu jsou velmi podobné údajům o produkci, protože s těmito druhy uhlí se obvykle neobchoduje, ale používají se lokálně k výrobě elektřiny.

U černého uhlí dosáhla produkce v EU v roce 2022 téměř 55 milionů tun. V současné době v EU zůstávají pouze dva producenti černého uhlí: Polsko a Česko.

Spotřeba černého uhlí v roce 2022 dosáhla 160 milionů tun, což je o 11% méně než v roce 2019. Na rozdíl od hnědého uhlí se černé uhlí používá vedle výroby elektřiny i v jiných průmyslových odvětvích, a proto s ním obchodují a spotřebovávají ho všechny země EU, kromě Malty. Téměř dvě třetiny celkové spotřeby černého uhlí v EU v roce 2022 připadaly na Polsko (38%) a Německo (25%), následované Itálií, Nizozemskem, Francií, Španělskem a Českem.

Více se dočtete zde.