Přejít k obsahu

Snižování administrativní zátěže v oblasti zahraničního obchodu pokračuje

redakce

13. 12. 2023

  • Statistiky
  • Události
  • Česko
  • Ekonomika
  • Zahraniční obchod
  • Zahraniční obchod se zbožím

Od ledna 2024 dochází ke zvýšení prahů pro vykazování zahraničního obchodu v rámci EU a zároveň ke zvýšení hodnoty pro možnost využití zjednodušeného hlášení v systému Intrastat. ČSÚ tak významně přispěl k dalšímu snižování administrativní zátěže podnikatelů.

Český statistický úřad ve spolupráci s Celní správou ČR a Ministerstvem financí přistoupil k významnému snížení administrativní zátěže zvýšením prahů povinného vykazování zahraničního obchodu v systému Intrastat se zeměmi EU. Účast v systému je přitom povinná pro všechny podnikatele, u nichž celková hodnota dovezeného nebo vyvezeného zboží v hranicích EU za celý rok přesahuje stanovený práh.

Vláda ČR na dnešním zasedání schválila příslušné nařízení, na jehož základě dochází s účinností od 1. ledna 2024 ke zvýšení prahu ze současných 12 mil. Kč a 20 mil. Kč pro zjednodušené hlášení na hodnotu 15 mil. Kč a 30 mil. Kč pro zjednodušené hlášení u obou směrů obchodu. Touto úpravou se pro vybrané zpravodajské jednotky fakticky dále zvyšují statistické prahy pro vykazování do Intrastatu na 30 mil. Kč.

„Od roku 2024 se sníží počet firem, které budou mít povinnost vykazovat data o zahraničním obchodu v rámci EU. Zároveň se pak zvýší počet těch, které budou moci vykazovat zjednodušeným postupem. Celkové možné úspory se vztahují na 18 % zpravodajských jednotek a lze tak uspořit až 35 tisíc odevzdaných výkazů za rok,“ připomíná Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Český statistický úřad mohl k této pozitivní změně přistoupit díky vyšší míře využívání administrativních zdrojů dat a modernějších postupů při své práci. Požadavky domácích i zahraničních uživatelů na vysokou kvalitu statistiky zahraničního obchodu tak budou plně zachovány.

Podrobnosti a další související informace spojené se změnami vykazování do Intrastatu budou jako obvykle uveřejněny na webových stránkách Českého statistického úřadu a Celní správy ČR.