Přejít k obsahu

Služby – 4. čtvrtletí 2020

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Služby
  • Krátkodobé statistiky služeb

Ve srovnání se 4. čtvrtletím 2019 tržby ve službách reálně klesly o 11,2 %. Proti předchozímu kvartálu se tržby snížily o 2,4 %. Za celý rok 2020 tržby ve službách reálně klesly o 11,9 %.

Opětovné zpřísnění protiepidemických opatření znamenalo pro většinu odvětví služeb pokles ve srovnání se 3. čtvrtletím. Výjimkou byla doprava a skladování a informační a komunikační činnosti.

Letní uvolnění přitom nepřineslo do služeb příliš silné oživení, takže většina služeb zůstávala až do konce roku v hlubokém meziročním propadu. Ve srovnání se 4. čtvrtletím 2019 silně zaostávaly tržby v odvětvích spjatých s cestovním ruchem – činnost cestovních kanceláří (-83,3 %), letecká doprava (-71,8 %) a ubytování (-74,3 %). Výrazně se ve 4. čtvrtletí prohloubil meziroční propad tržeb ve stravování a pohostinství (-55,3 %).

Oslabeny byly i tržby služeb, které poskytují servis ostatním odvětvím a jsou velmi citlivé na vývoj hospodářského cyklu, jako jsou reklamní agentury a průzkum trhu (-10,2 %), administrativní a kancelářské činnosti (-17,7 %) nebo agentury práce (-7,8 %). Podobně klesaly tržby v pozemní a potrubní dopravě (-8,0 %), architektonických a inženýrských činnostech (‑7,1 %) i v oblasti pronájmu a operativního leasingu (-7,2 %).

Výjimkami, kde se růst tržeb proti 4. čtvrtletí 2019 zachoval, byly ty, které nabízely řešení v prostředí omezeného sociálního kontaktu. Jednalo se například o poštovní a kurýrní činnosti (+21,0 %) nebo informační činnosti (+7,6 %, zahrnují například zpracování dat, webové portály a hosting) a také tvorbu programů a vysílání (+7,8 %).

Ve 4. čtvrtletí celková zaměstnanost ve službách oproti 4. kvartálu 2019 klesla o 39,1 tisíc osob (v celém hospodářství klesla zaměstnanost o 87,5 tisíc osob). Nejvíce byla zasažena doprava a skladování (-39,7 tis.) a ubytování, stravování a pohostinství (-30,9 tis.). Zaměstnanost vzrostla v informačních a komunikačních činnostech (+27,6 tisíc) a vzdělávání (+18,2 tisíc).

Rok 2020

Celkově v roce 2020 reálně klesly tržby ve službách o 11,9 %. Mnoho oborů se nemohlo přizpůsobit nařízenému omezení mezilidského kontaktu, a tak se u nich situace v průběhu roku příliš nezlepšovala a druhá vlna omezení se zde podobala jarnímu období restrikcí. Propad tak loni zaznamenala většina odvětví.

Zdaleka nejhorší byla situace v cestovních agenturách, kde tržby loni dosáhly jen čtvrtiny úrovně předchozího roku. Srovnatelný je pouze propad letecké dopravy (-69,1 %). Pokles o více než polovinu potkal ubytování a o třetinu klesly tržby ve stravování, tedy v odvětvích, na které přímo cílila vládní opatření.

Omezení pohybu i celkový ekonomický propad ovlivnily pozemní a potrubní dopravu i skladování a vedlejší činnosti v dopravě, kde tržby klesly o více než desetinu. Klesla i poptávka po dalších tržních službách, která je citlivá na výkyvy hospodářského cyklu – téměř desetinový propad zaznamenaly služby reklamních agentur a průzkumu trhu, o pětinu se propadly tržby agentur práce. Z dalších lze zmínit například administrativní a kancelářské činnosti, činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu nebo činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení. Pokles tržeb se ale odehrál napříč všemi obory.

Snížená investiční aktivita a propad ve stavebnictví souvisely s poklesem tržeb architektonických a inženýrských činností.

V rámci restrikcí prosperovaly poštovní a kurýrní činnosti (+13,1 %), jejichž úloha loni nabyla na důležitosti kvůli uzavření části maloobchodu, ale také stravování a pohostinství (dovážka jídla je drobný segment, který v minulých letech prudce rostl). Tržby rostly také v telekomunikačních činnostech a v informačních činnostech.

Více se dočtete zde: Obchod, pohostinství, ubytování , Služby