Přejít k obsahu

Služby – 3. čtvrtletí 2021

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data
  • Hospodářská odvětví
  • Služby
  • Krátkodobé statistiky služeb
 

Tržby ve službách (očištěné o kalendářní vlivy) byly oproti loňskému 3. čtvrtletí reálně vyšší o 9,5 %. Ve srovnání se 2. čtvrtletím 2021 sezónně očištěné tržby vzrostly o 2,6 %.

V letošním 3. čtvrtletí již neplatila omezující opatření, která zásadně dopadala na mnohá odvětví služeb v předchozích čtvrtletích. Úplné uvolnění restrikcí prospělo zejména odvětvím souvisejícím s cestovním ruchem – největší reálný nárůst tržeb oproti letošnímu 2. čtvrtletí zaznamenalo ubytování a pohostinství. Navzdory postupnému zotavování celková úroveň tržeb ve službách stále výrazně zaostává za předpandemickým vrcholem z roku 2019.    

Ani v loňském 3. kvartálu nebyla v platnosti přísnější opatření, ale letos k výsledkům příznivě přispěla například vakcinace, která usnadnila cestování. Zejména přeshraniční cestování bylo totiž loni omezeno. Výrazné meziroční přírůstky tržeb tak zaznamenala odvětví spojená s cestovním ruchem, která byla loni nejvíce zasažena – cestovní agentury, kanceláře a související činnosti (růst o 175,3 %) a téměř dvojnásobné byly tržby v letecké dopravě. Také ubytování výrazně překonalo úroveň loňského 3. čtvrtletí (o 15,2 %). Právě příznivější situace pro cestování (výsledkem byl mimo jiné vyšší počet zahraničních hostů) přispěla k tomu, že ubytování rostlo meziročně silněji než stravování a pohostinství (o 6,4 %).

Pokračoval růst tržeb v oborech, které v loňském roce nabraly na důležitosti. Příznivě se vyvíjela situace ve zbytku sekce doprava a skladování. Tržby ve skladování a vedlejších činností v dopravě byly meziročně vyšší o více než pětinu, dál rostly poštovní a kurýrní činnosti a vyšší byly i tržby v pozemní a potrubní dopravě. Dál rostly i tržby v činnostech v oblasti informačních technologií (např. programování, správa počítačového vybavení či poradenství v oblasti IT) i v informačních činnostech (zahrnují zpracování dat, webové portály a hosting). Vyšší byly i tržby telekomunikačních činností.

Mnohé obory služeb zasažené v loňském roce poklesem domácí poptávky (často firemní) nebo přímo restrikcemi pohybu se letos postupně zotavují. Přibližně o desetinu vyšší tak byly tržby architektonických, inženýrských činnosti a technických zkoušek a analýz, činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení, reklamní agentury a průzkumu trhu. Růstu dosáhly i administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání a činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu. Dařilo se i oblasti realitních kanceláří a správy nemovitostí. O 75,6 % vyšší byly tržby ve filmovém a hudebním průmyslu, který v loňském roce restrikcemi utrpěl výrazné ztráty, a mírně rostly vydavatelské činnosti.

Tržby několika odvětví služeb za úrovní loňského 3. kvartálu zaostávaly. Nižší byly tržby ve tvorbě programů a vysílání, u agentur práce a v oblasti pronájmu nemovitostí. Situace byla nadále nepříznivá u ostatních profesních, vědeckých a technických činností (řadí se zde například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru). 

Zaměstnanost ve službách (zahrnuje i obory, ve kterých neprobíhá šetření tržeb, jako je vzdělávání, zdravotní a sociální péče, obrana, státní správa nebo peněžnictví a pojišťovnictví) ve 3. čtvrtletí 2021 vzrostla oproti stejnému období loňského roku o 48,8 tisíc osob. Vývoj v rámci jednotlivých odvětví služeb byl ale různorodý. Na jedné straně pokračovalo silné navyšování ve vzdělávání (+37,2 tisíc osob) a informačních a komunikačních činnostech (+31,8 tisíc). Zaměstnanost rostla také v profesních, vědeckých a technických činnostech (+15,5 tis.) a v peněžnictví a pojišťovnictví (+6,9 tis.). Naopak v administrativních a podpůrných činnostech byla zaměstnanost nižší o 15,1 tis. a propad trval v ubytování, pohostinství a stravování (-9,9 tis.) a v sekci doprava a skladování (‑9,2 tis.).

Více se dočtete zde: Obchod, pohostinství, ubytování , Služby