Přejít k obsahu

Porovnání krajů nově

Jan Honner

09. 07. 2021

  • Statistiky
  • Tipy
  • Aplikace
  • Regiony a země
  • Regionální statistiky

Vybrané statistické ukazatele za kraje České republiky lze na webu ČSÚ sledovat a porovnávat pomocí nových dynamických grafů a map.

Český statistický úřad prezentuje na svém webu porovnání čtrnácti krajů a jejich vývoj od roku 2000 ve 34 vybraných statistických ukazatelích v podobě atraktivních dynamických grafů a map s animacemi. Vybrali jsme ukazatele z demografické, sociální a ekonomické statistiky či ze statistiky životního prostředí, které si uživatel může zobrazit ve třech typech dynamických grafů a také v mapách.

Graf Pořadí krajů ukazuje nejen vývoj pořadí krajů ve vybraném ukazateli, ale také rozdíly mezi regiony. Graf Vývoj přináší informace o změnách v jednotlivých krajích. Přitom oba umožňují volbu kritérií ke zvýraznění oblasti, která uživatele nejvíce zajímá, a nastavení barev k posouzení významnosti jevu. Analytický bublinový graf dovoluje posuzovat vztahy více faktorů najednou. Umožňuje kombinovat různé ukazatele či porovnávat další parametry na základě velikosti a barvy bubliny příslušného kraje. Jednotlivé ukazatele je rovněž možno zobrazit v mapě krajů a všechny hodnoty jsou dostupné v přiložených tabulkách. K dispozici je také stručná metodika. Pro bližší seznámení s variantami nastavení grafů slouží statická a video nápověda.

Rok 2020 potvrzuje předchozí tendence

Datové podklady pro grafy a mapy jsou aktualizovány třikrát ročně v závislosti na tom, jak se v průběhu roku zveřejňují výsledky jednotlivých statistik. Za rok 2020 máme zatím k dispozici jen část ukazatelů, především o vývoji obyvatelstva, další budou přidány začátkem září a makroekonomické údaje pak v lednu 2022. Z ukazatelů, které jsou za rok 2020 již k dispozici, je patrné, že vývoj jednotlivých krajů v zásadě navazoval na tendence z minulých let. Epidemie covidu-19 však samozřejmě vývoj ovlivnila.

Na konci roku 2020 byly nejlidnatějšími kraji Středočeský kraj (1,4 mil. obyvatel) a hl. m. Praha (1,3 mil. obyvatel), nejméně lidnatým zůstal Karlovarský kraj s méně než 294 tisíci obyvateli. Počet živě narozených převažoval nad zemřelými v roce 2020 pouze v Praze, v ostatních krajích byl výsledek opačný. V přepočtu na 1 000 obyvatel byla situace nejhorší v krajích Karlovarském, Ústeckém, Moravskoslezském a Zlínském. Vývoj počtu obyvatel v nich ještě zhoršoval výsledek stěhování, který byl nepříznivý také pro Liberecký kraj. Do ostatních krajů se více obyvatel přistěhovalo, než se z nich vystěhovalo, největší rozdíl byl zaznamenán ve Středočeském kraji a v Praze. Zejména v Praze se v roce 2020 zvýšil podíl cizinců, který na konci roku přesahoval 17 %. V Karlovarském kraji to bylo 7,5 % a v Plzeňském 7,1 %.

Ve všech krajích pokračoval proces stárnutí obyvatelstva, i když vlivem vyšší úmrtnosti se zpomalil. Index stáří (obyvatelstvo ve věku 65 a více let na 100 obyvatel ve věku 0–14 let) zůstal nejvyšší v Královéhradeckém kraji (140,7), nejnižší ve Středočeském kraji (104,4). K jeho meziročnímu snížení však opět došlo jenom v Praze.

Dynamické grafy a mapy a další uvedené informace jsou k dispozici na webu Českého statistického úřadu v sekci Regionální statistiky.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.