Přejít k obsahu

Sčítání nanečisto

Pavel Černý

22. 01. 2021

  • Statistiky
  • Lidé
  • Sčítání lidu, domů a bytů

Součástí příprav na letošní sčítání lidu, domů a bytů bylo také zkušební sčítání, které proběhlo v září a říjnu loňského roku.

Letošní sčítání je od všech předchozích výrazně odlišné. Důraz je kladen na online způsob vyplňování sčítacích formulářů a řada údajů je přebírána z registrů veřejné správy, takže je lidé nemusejí uvádět. Jelikož se většinou jedná o nové postupy a protože sčítání je jednorázová akce bez možnosti opravy případných chyb, bylo potřeba vše předem důkladně odzkoušet a vyladit.

Za tímto účelem ČSÚ vybral 25 tisíc domácností, které následně oslovil se žádostí o účast ve zkušebním sčítání. Obyvatelé těchto domácností měli možnost sečíst se nejprve online a deset tisíc z nich dostalo také papírový sčítací formulář. Díky tomu bylo možné ověřit přímo v terénu správnost nastavených procesů, opravit zjištěné nedostatky a eliminovat vznik možných problémů či komplikací při skutečném sčítání. Významnou součást zkušebního sčítání tvořilo také ověření spolupráce s partnery jako například s Českou poštou nebo Státní pokladnou Centrem sdílených služeb a řadou dalších dodavatelů.

Odstranit možné komplikace

Zkušební sčítání odhalilo několik technických nedostatků, které by mohly skutečné sčítání zkomplikovat. Jednalo se např. o nedostupnost sčítacího online formuláře pro některé operační systémy mobilních telefonů, nejasné instrukce v tzv. našeptávačích pro vyplnění některých otázek ve sčítacím formuláři či složitou identifikaci cizinců podle některých typů dokladů. Na odstraňování zjištěných nedostatků se nyní intenzivně pracuje a do zahájení sčítání budou všechny procesy náležitě upraveny.

Během zkušebního sčítání došlo rovněž k nasazení sčítacích komisařů, zejména z řad zaměstnanců České pošty, kteří si tak vyzkoušeli práci přímo v terénu. Tato fáze přinesla důležité poznatky týkající se např. způsobu informování občanů o návštěvě komisaře, označení sčítacích komisařů nebo rozsahu jejich školicích materiálů. Na základě zkušeností z terénu byla změněna grafika oznámení o distribuci listinných sčítacích formulářů, která se vkládají domácnostem do poštovních schránek, aby byla výraznější a lidé je snadno odlišili od komerčních tiskovin. Úpravy doznal rovněž způsob označení sčítacích komisařů a školicí materiály pro ně jsou nyní srozumitelnější a stručnější. Pracuje se také na usnadnění orientace komisařů v domech, kde nejsou jednotlivé byty označeny čísly.

Velmi důležitým výstupem ze zkušebního sčítání jsou rovněž dotazy, které lidé v souvislosti s vyplňováním formulářů pokládali. Jejich znalost umožní připravit s dostatečným předstihem relevantní odpovědi pro pracovníky informační podpory a ty otázky, které se opakovaly často, je možné zodpovědět přímo v komunikační kampani nebo odpovědi na ně umístit na web.

Poděkování účastníkům

Zkušební sčítání je již úspěšně za námi. Nezbývá než vyslovit velký dík všem, kteří se ho zúčastnili, ať už jako respondenti, sčítací komisaři nebo odborníci v organizačním týmu. Jejich úsilí a práce významně přispěly k tomu, aby to skutečné sčítání mohlo proběhnout hladce a bez velkých problémů.

Marek Rojíček, předseda ČSÚ

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Sčítání lidu, domů a bytů