Přejít k obsahu

Vyšla nová Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti, na které ČSÚ spolupracoval

redakce

27. 03. 2024

  • Události
  • Česko

Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti pravidelně vyhodnocuje naplňování strategického rámce ČR 2030, který do národního kontextu převádí globální Agendu 2030.

K analýze pokroku ve strategických a specifických cílech slouží sada indikátorů, přičemž data pro vyhodnocení sbírá Český statistický úřad a expertní analýzu klíčových oblastí provádí Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Spolupráce s MŽP a dalšími partnery (Česká informační agentura životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a nově i Ministerstvo financí) probíhá v rámci projektů Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě (PUDR 1) a Koherence politiky pro udržitelný rozvoj (PUDR 2) spolufinancovaných ze zdrojů EU.