Přejít k obsahu

Růst nákladů na pracovní sílu oslabil

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Hodinové náklady na pracovní sílu v EU dál rostly, ale jejich dynamika zaostávala za silnou inflací.

Na pohyby ekonomického cyklu citlivě reagují i výdělky zaměstnanců. Jednou z možností, jak měřit a také mezinárodně srovnávat situaci na trhu práce jsou celkové hodinové náklady na pracovní sílu publikované Eurostatem. Ty zahrnují mzdy a platy, daně a sociální odvody placené zaměstnavatelem mínus dotace. V tomto textu jsou pro meziroční srovnání využity kalendářně očištěné údaje a pro mezičtvrtletní srovnání sezonně a kalendářně očištěná data.

Celkové hodinové náklady na pracovní sílu v Evropské unii se ve třetím čtvrtletí 2022 meziročně zvýšily o 3,4 %. To představuje mírné zpomalení tempa ve srovnání s předchozími dvěma kvartály. Přitom srovnávací základna stejného období předchozího roku nebyla nijak silná. Mezičtvrtletní nárůst ve třetím čtvrtletí dosáhl 0,7 %.

Nejvíce se meziročně zvýšily hodinové náklady na pracovní sílu v Bulharsku (16,2 %), Litvě (14,0 %) a Maďarsku (14,0 %). Dvouciferným tempem rostly i náklady v Polsku (13,3 %), Rumunsku (10,9 %) a Řecku (10,0 %). Meziročně stagnovaly náklady na pracovní sílu v Německu (0,1 %) a jen mírné přírůstky byly zaznamenány například ve Slovinsku (1,4 %) a ve Finsku (1,7 %). Také Česko patřilo k zemím, kde mzdové náklady rostly nejmírněji.

Úroveň samotných mezd a platů se v EU meziročně zvýšila o 2,8 %. Mezičtvrtletně vzrostla o 0,6 %. Zaostávání dynamiky mezd za celkovými náklady ukazuje, že se výrazněji zvýšily nemzdové náklady, které se ale nemusejí přímo promítat do příjmů zaměstnanců (např. sociální odvody apod.).

Přitom ve třetím čtvrtletí dál prudce rostla cenová hladina. Spotřebitelské ceny se v EU meziročně zvýšily o 10,3 % a mezičtvrtletně o 2,0 %. Je tedy zjevné, že zaměstnancům reálné výdělky klesaly a s nimi kupní síla domácností. Cenový růst značně převyšoval růst mezd a platů v drtivé většině zemí EU. Nejvíce se mzdy a platy meziročně zvedaly v Maďarsku (16,6 %), Bulharsku (16,3 %) a Litvě (13,9 %). Naopak klesly v Německu (–1,5 %) a na Maltě (–0,3 %).

Celkové hodinové náklady na pracovní sílu ve 3. čtvrtletí 2022 (% meziročně, kalendářeně očištěno)

Zdroj: Eurostat

Článek si můžete přečíst v posledním letošním vydání časopisu Statistika&My.