Přejít k obsahu

Registr ekonomických subjektů v otevřených datech

redakce

22. 11. 2021

  • Statistiky
  • Události
  • Česko
  • Ekonomika
  • Ekonomické subjekty
  • Statistiky z registru ekonomických subjektů.

Český statistický úřad spustil v pilotním režimu produkt Registr ekonomických subjektů – otevřená data.

Registr ekonomických subjektů (RES) je veřejným seznamem vedeným podle § 20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Evidují se v něm údaje o právnických osobách, fyzických osobách s postavením podnikatele a organizačních složkách státu, které jsou účetními jednotkami. Data z registru byla dosud poskytována buď jednotlivě (za jednotlivé subjekty) na webových stránkách ČSÚ, nebo jako celá databáze, což byla placená služba. Nově ČSÚ nabízí zdarma data RES v otevřeném formátu.

Tento výstup je aktualizován dvakrát do měsíce vždy k 15. dni a ke konci měsíce. K dispozici je databáze ve formátu CSV spolu s číselníky, textovou dokumentací, metodickými vysvětlivkami a technickým popisem pro snadné strojové zpracování. Individuálním zájemcům i nadále poskytuje ČSÚ po dohodě speciální výběry z RES podle specifických parametrů, případně i metodickou a informační podporu. Každé čtvrtletí jsou rovněž zveřejňovány informace o počtu evidovaných subjektů podle vybraných základních třídicích hledisek.

V současné době nabízí ČSÚ formou otevřených dat již celou řadu údajů včetně volebních výsledků a i nadále bude v rozšiřování volně přístupných datových sad pokračovat.

Otevřená data jsou dle znění zákona o svobodném přístupu k informacím informace, které se zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, způsob ani účel jejich následného využití nejsou omezeny a evidují se v Národním katalogu otevřených dat NKOD. Data mají otevřené podmínky užití a je možné je sdílet, modifikovat či prodávat.

Více zde.